Veje, fortove og stier

Her finder du oplysninger om brug og vedligehold af veje, fortove og andre offentlige arealer.

Brug af offentlige arealer

Læs om brug af offentlige arealer

Skal du have en container eller materialer stående, afholde et arrangement, optage film eller andet på offentlige veje eller pladser? Find ud af, hvad du skal søge tilladelse til hos kommunen.

Giv et vink

Har du fået øje på fyldte skraldespande, huller i asfalten, væltede træer, hærværk og graffiti eller andet i byrummet? Brug Giv et vink til at fortælle os om det. Du kan skrive og sende billeder til os direkte fra din smartphone.

Vejadgang til grund

Læs om vejadgang til privat grund

Hvis du vil anlægge en ny adgang fra vejen til din indkørsel eller have, eller du vil ændre på den, du har, skal du søge tilladelse hos Park og Vej, som er vejmyndighed i kommunen.

Renhold og snerydning

Læs om renhold og snerydning

Få overblik over dine pligter som grundejer, og hvad kommunen står for, når det gælder fejning, ukrudt, sne og is på veje, fortove og stier.