Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Databeskyttelse

Når Gentofte Kommune behandler dine oplysninger, har vi stort fokus på at oplysningerne behandles sikkert og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

På denne side finder du overordnet information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder bl.a. hvorfra vi indsamler dine personoplysninger, hvem vi eventuelt videregiver oplysningerne til, og hvor længe vi gemmer oplysningerne.

Herudover får du information om dine rettigheder, samt hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger.

Kontaktoplysninger

Gentofte Kommune er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som kommunens forvaltninger foretager. Du kan kontakte os på:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
CVR-nummer: 19438414
Telefon: 39 98 00 00
E-mail: gentofte@gentofte.dk 

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data, er du også velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver Niclas Wildfang Andersen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail: databeskyttelse@gentofte.dk

Brug Digital Post, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger (angiv ”Databeskyttelse” i emnefeltet).

Send Digital post (borgere)

Digital post (virksomheder)

Du kan også henvende dig telefonisk på 39 98 01 15.

Formål og lovgrundlag

For at Gentofte Kommune kan levere god kommunal service, har vi i mange sammenhænge brug for at behandle personoplysninger. Dette gælder informationer om borgere, kommunens egne ansatte og andre personer, som kommunen i øvrigt er i kontakt med – for eksempel kontaktpersoner i foreninger, virksomheder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

En stor del af kommunens behandling sker som led i kommunens myndighedsudøvelse, blandt andet i forbindelse med at kommunen leverer en service til dig, som du har ret til at modtage, eller i de tilfælde hvor kommunen har en retlig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Kommunen kan også behandle dine personoplysninger som led i opfyldelsen af en aftale, som kommunen har indgået med dig. Det kan også være, at vi har indhentet samtykke fra dig til at behandle oplysningerne.

Det er således typisk databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, litra b, litra c eller litra e, samt forordningens artikel 9, stk. 2, litra a, litra b, litra f eller litra h, som danner grundlag for kommunens behandling af personoplysninger.

Spørgsmål og svar