Gå til hoved indhold

Bevaringsværdige træer

Hvis du vil beskære eller fælde et bevaringsværdigt træ på din ejendom, skal du søge kommunen om tilladelse først. Mange gamle træer i kommunen er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanerne.

Er dit træ bevaringsværdigt?

Kommunens gamle fuldkronede træer har en særlig værdi. De bevaringsværdige træer bliver udpeget i forbindelse med udarbejdelsen af nye lokalplaner, hvor disse træer, i samspil med de grønne hegn, udgør et vigtigt element i opretholdelsen af det grønne vejbillede.

Vil du gerne vide om et træ på din ejendom er udpeget som bevaringsværdigt, kan du se det i lokalplanen for det område, du bor i. I lokalplanen er eventuelle bevaringsværdige træer indtegnet på et kortbilag.

Besøg de vedtagne lokalplaner her 

Søg om tilladelse før du beskærer eller fælder et bevaringsværdigt træ

Før du beskærer eller fælder et bevaringsværdigt træ, skal du have kommunens tilladelse.

I forbindelse med, at vi behandler din ansøgning, vil kommunens træspecialist besigtige træets tilstand. På denne baggrund vurderes det, om der kan gives en dispensation og dermed en tilladelse til at fælde træet.

Et bevaringsværdigt træ kan kun fældes gennem en dispensation fra den gældende lokalplan, hvori træet er udpeget som bevaringsværdigt. Du skal også være opmærksom på, at fældningen altid skal foretages af en faguddannet træplejer.

Muligheder for dispensation

Der er to muligheder for, at du kan få dispensation til at fælde et bevaringsværdigt træ:

  • Hvis kommunens træspecialist vurderer, at det bevaringsværdige træ er dødt, sygt eller i risiko for at vælte.
  • Hvis det bevaringsværdige træ umuliggør en tilbygning eller ombygning, som ikke kan realiseres et andet sted på ejendommen. I dette tilfælde vil der med tilladelsen til fældningen følge et krav om genplantning af et nyt hjemmehørende løvtræ.

Sådan ansøger du

Du skal sende din ansøgning via mail til Plan og Byg.

E-mail: plan-byg@gentofte.dk

Beskriv kort årsagen til anmodning om beskæring eller fældning.

Er der mere end ét bevaringsværdigt træ på din ejendom, skal du vedhæfte et kort, der viser, hvilket træ det drejer sig om.