Gå til hoved indhold

Vejfest og loppemarked

Vil du holde vejfest eller udendørs vejloppemarked med dine naboer? Så skal du søge om tilladelse på virk.dk. Vær opmærksom på at sørge for skiltning og afmærkning på vejarealet.

Værd at vide

  • I Gentofte Kommune må du holde vejfest eller udendørs vejloppemarked på private fællesveje, når du har en tilladelse. 
  • Som arrangør, skal du sørge for afspærring, fri passage for beredskabet, oprydning, information med mere. 
  • Du søger om tilladelse til at holde dit arrangement på virk.dk

Søg om tilladelse på virk.dk

Har du spørgsmål, kan du ringe til Park og Vej på telefonnummer 39988013.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar