Gå til hoved indhold

Renholdelse, snerydning og saltning

Er du i tvivl om, hvordan du skal klippe træer og buske mod fortovet? Få overblik over, hvad dit ansvar som grundejer er i forhold til renholdelse, snerydning og saltning, og hvad kommunen gør.

Værd at vide

Ansvaret for beskæring, renholdelse, snerydning og saltning eller grusning er fordelt mellem grundejerne og kommunen.

  • Som grundejer skal du beskære din beplantning langs fortov og gangsti. Og ud over fortov, gangsti, cykelsti og kørebane.
  • Som grundejer skal du også renholde ud for din ejendom. Dvs. bekæmpe ukrudt og fjerne jord, blade, affald og lignende på fortov og gangsti.
  • Du må ikke bruge kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler på offentlige fortove og gangstier og på fortove på private fællesveje i kommunen. 
  • Er du grundejer på en offentlig vej, har du ansvar for at rydde sne og salte eller gruse på fortov og gangsti ud for din ejendom, Du skal sikre der er adgang til din ejendom for posten og for renovationsarbejderne. 
  • Er du grundejer på en privat fællesvej, har du derudover ansvar for at rydde sne ud til midten af kørebanen ud for din ejendom.
  • Park og Vej renholder de kommunale arealer, herunder kørebaner, rendestene, cykelstier og parkeringspladser.
  • Park og Vej fejer fortovene én gang efter vinterperioden og én gang omkring løvfaldsperiodens slutning.
  • Du kan tilmelde dig vores sms-ordning, så du får en besked dagen før, fejemaskinen kører på din vej. Så kan du hjælpe os ved at flytte din bil, hvis den er parkeret på kørebanen.
  •  Park og Vej sørger for at rydde sne og salte eller gruse på alle kommunale kørebaner, cykelstier og parkeringspladser.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar