Gå til hoved indhold

Affald fra etageejendomme

Bor du i etageejendom, skal du sortere glas, papir, plast, metal, pap, madaffald, restaffald, elektronik og tekstiler. Udtjente ting skal til storskrald og farligt affald i miljøskabe eller -bokse.

Værd at vide

  • Bor du i etageejendom, skal du sortere madaffald, glas, papir, plast, metal, pap, restaffald, elektronik, farligt affald og tekstiler.
  • Plast, mad- og restaffald hentes hver uge. Pap, papir og glas som udgangspunkt hver 2. uge, og metal hver 4. uge. Storskrald og haveaffald hentes hver 2. uge.
  • Poser til madaffald skal bestilles af ejendommens affaldsansvarlige via selvbetjening.
  • Nogle ejendomme har miljøskabe til farligt affald og andre miljøbokse til farligt affald og elektronik.
  • Kun affaldsansvarlige fra ejendommen kan foretage ændringer af beholdere og lign. Henvend dig derfor til den ansvarlige, hvis du oplever uregelmæssigheder.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar