Gå til hoved indhold

Affald fra etageejendomme

Bor du i etageejendom, skal du sortere glas, papir, plast, metal, pap, madaffald, restaffald, elektronik og tekstiler. Udtjente ting skal til storskrald og farligt affald i miljøskabe eller -bokse.

Værd at vide

  • Bor du i etageejendom, skal du sortere glas, papir, plast, metal, pap, madaffald, restaffald, elektronik og tekstiler.
  • Storskrald og haveaffald hentes hver anden uge.
  • Poser til madaffald kan bestilles af ejendommens affaldsansvarlige via selvbetjening.
  • Nogle ejendomme har miljøskabe til farligt affald og andre miljøbokse til farligt affald og elektronik.
  • Kun affaldsansvarlige fra ejendommen kan foretage ændringer af beholdere og lign. Henvend dig derfor til den ansvarlige, hvis du oplever uregelmæssigheder.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar