Gå til hoved indhold

Separering af afløbssystemet

Vi adskiller regnvand og spildevand i hvert sit system for at forbedre vandmiljøet og ruste kommunen bedre mod oversvømmelser med blandet spildevand og regnvand.

Værd at vide

  • Klimaforandringer og kraftig regn betyder, at afløbssystemet kommer under pres, fordi der ikke er plads nok til både regnvand og spildevand. Det medfører oversvømmelser og overløb med blandet spildevand og regnvand til søer, vandløb og i Øresund.
  • Nyt i ’Spildevandsplan 2022-2032’ er blandt andet strategien om at gennemføre fuld separering i hele Gentofte Kommune. Fuld separering betyder, at regnvand og spildevand fremover skal adskilles i hvert sit system. Det betyder også, at grundejere over tid skal adskille spildevand og regnvand på egen grund.
  • Fuld separering af regnvand og spildevand skaber bedre plads i afløbssystemet og skal forbedre vandmiljøet, sikre rent badevand og ruste kommunen bedre mod oversvømmelser med blandet spildevand og regnvand. 
  • Se hvornår, der er planlagt separering af afløbssystemet i dit område ved at søge på din adresse i rækkefølgeplan for separering i Gentofte Kommune.

Spildevandsplan 2022-2032

Alle kommuner skal udarbejde en spildevandsplan, som giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte regn- og spildevandshåndtering i kommunen. ’Spildevandsplan 2022-2032’ sætter rammen for Gentofte Kommunes og Novafos’ arbejde med udbygningen af afløbssystemet de kommende 10 år og med en perspektivperiode frem mod 2050.

’Spildevandsplan 2022-2032' har været i høring i april-maj 2022. Spildevandsplanen blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2022. Med vedtagelsen bliver fuld separering udrullet i etaper fra 2024 til 2050.

Se Spildevandsplan 2022-2032

Spørgsmål og svar

Novafos og Gentofte Kommune hjælper borgerne i gang

Vi er klar over, at det kan være en besværlig proces at skulle til at ændre sit kloaksystem. Gentofte Kommune og Novafos vil derfor gøre, hvad vi kan for at hjælpe borgerne godt i gang, når tiden nærmer sig.

Vi vil involvere grundejerforeningerne og holde arrangementer, hvor du kan få hjælp til at komme i gang med processen. Her vil du kunne få hjælp til, hvordan du læser en kloaktegning, hvad du skal spørge en kloakmester om, inspiration til, hvordan fuld separering kan udføres på forskellige typer af huse mv.

Hos den autoriserede kloakmester kan du få hjælp til at overblik over dit kloaksystem og til at få planlagt, hvordan det skal ændres.

Fra fællessystem til fuld separering

I dag løber spildevand og regnvand i det samme afløbssystem i det meste af Gentofte Kommune – både på offentlige veje og på private grunde. Det kaldes et fællessystem.

Illustrationen viser, hvordan regnvand  og vores spildevand fra vask, bad og toilet i dag løber sammen i et fælles system.


I fremtiden skal al regnvand adskilles fra spildevandet – både på offentlige veje og private grunde. Det kaldes fuld separering. Grundejerne kan adskille spildevand og regnvand på forskellige måder: 1. Ved at lægge en ekstra ledning på grunden til regnvand, 2. ved at lede regnvandet fra grunden i render på overfladen eller 3. ved at nedsive en del af regnvandet på grunden. Forholdene på grunden afgør, hvad der kan lade sig gøre hos den enkelte.

Illustrationen viser, hvordan regnvand og spildevand fra vask, bad og toilet i fremtiden skal adskilles i separate systemer.

En lille tegnefilm om separatkloakering

Se Novafos’ tegnefilm, der på knap fire minutter forklarer fuld separering. Fuld separering kaldes i filmen separatkloakering.