Gå til hoved indhold

Affaldsplan 2021-2032

Gentoftes Affaldsplan 2021-2032 skal sikre en udvikling indenfor affaldsområdet mod mindre affald og mere genbrug.

Sammen om mindre affald og mere genbrug

Affaldsplan 2021-2032 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2022.

Affaldsplanen er et styrings- og planlægningsværktøj, der skal bruges i vores daglige arbejde og i en kort- og langsigtet indsats for affaldet i perioden 2021-2032. Den skal medvirke til, at vi når de mål, vi har sat for affaldsområdet de kommende år.

Affaldsplanens indhold

Affaldsplan 2021-2032 består af to dokumenter: selve affaldsplanen og et bilag.

Affaldsplanen (hovedrapport)

Affaldsplanen har en overordnet vision:
Affaldskurven skal knækkes = Mindre affald og mere genbrug.

Affaldsplanen har tre overordnede mål, som understøtter visionen:

  • 3-dobling af genbrug i 2025
  • 50% af husholdningsaffaldet indsamles til reel genanvendelse i 2025
  • Sortering hos kommunale institutioner inden udgangen af 2022

Herudover har affaldsplanen fire overordnede hovedtemaer:

  • Tema 1: Mindre affald
  • Tema 2: Mere og bedre genanvendelse
  • Tema 3: Smartere affaldsløsninger
  • Tema 4: Kommunikation, samskabelse og læring

Visionen, de overordnede mål og hovedtemaerne understøttes i affaldsplanen af 23 konkrete initiativer.

Læs Affaldsplan 2021-2032

Bilag

Bilaget indeholder en opgørelse og fremskrivning af forventede affaldsmængder i Gentofte Kommune, vurdering af behandlingskapaciteter for forbrændings- og deponiegnet affald, kommunens omkostninger til håndtering af affald, mv.

Læs Affaldsplanens bilag

Borgerinddragelse

Der blev i foråret 2021 gennemført en tidlig borgerinddragelse af Affaldsplan 2021-2032, hvor vi var i dialog med over 100 borgere. Da borgerinddragelsen lå tidligt i planprocessen, var det muligt at få udvalgte borgerforslag indarbejdet i affaldsplanen og de dertil hørende arbejdsplaner.

Affaldsplan 2021-2032 var i vinteren 2021/2022 i 8 ugers offentlig høring, hvor der kom i alt to høringssvar. Høringssvarene gav ikke anledning til ændring af affaldsplanen, men forvaltningen vil på baggrund af høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening tage initiativ til et møde med foreningen om, hvordan vi kan samarbejde om at fremme den cirkulære omstilling i Gentofte Kommune.

Spørgsmål til Affaldsplanen

Har du spørgsmål til affaldsplanen kan de rettes til Affald og Genbrug:

Telefon: 39 98 81 00

E-mail: renovation@gentofte.dk