Gå til hoved indhold

Grund, hegn, hævede opholdsarealer mm

Find ud af hvilke regler der gælder for din ejendom i forhold til at regulere terrænet, opsætte hegn eller støjhegn, plante hæk, etablere altaner, tagterrasser og hævede opholdsarealer.

Værd at vide

  • Hvis du vil regulere terrænet på din grund, må dette normalvis ikke være mere end +/- 0,5 m og holdes mindst 0,5 m fra naboskel og 3 m fra vejskel. Vil du vide mere, skal du orientere dig i den konkrete lokalplan for din ejendom.
  • Hvis du vil opføre en altan eller tagterrasse inden for et villaområde, skal du orientere dig i Lokalplan 395 - Temalokalplan for altaner og tagterrasser i villaområder.
  • Hvis du vil opføre et hævet opholdsareal inden for et villaområde, skal du orientere dig i Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer.
  • Hvis du vil opføre et hegn, skal du orientere dig i Lokalplan 423 - Temalokalplan for hegning. Hvis din ejendom ikke er omfattet af denne, kan der være bestemmelser om hegning i den konkrete lokalplan for din ejendom.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar