Gå til hoved indhold

Trafikinfo

Få overblik over, hvor i kommunen, der udføres vejarbejde på fortove, cykelstier, kørebaner mm. Se hvilke ruter, der kræver omkørsel på grund af vejarbejde eller arrangementer.

Værd at vide

  • Belægningsarbejder og renovationsarbejder kan have indflydelse på trafikken. 
  • Her på siden kan du se, hvor kommunen forventer at fortage belægningsarbejder eller renovationsarbejde. Når der udsendes et meddelelsesblad til vejens beboere, vil du kunne finde det i listen her på siden under vejnavn.
  • Faktorer som vejr, akutte ledningsarbejder, tid og økonomi betyder, at der kan forekomme ændringer. På enkelte strækninger, kan arbejder, der allerede er sat i gang, skubbes frem til næste år.
  • Gravearbejder i forbindelse med vand eller afløb håndterer vandselskabet Novafos. Du finder info om projekter, der indebærer gravearbejder i dit nærområde, på Novafos hjemmeside. 

Besøg novafos.dk