Gå til hoved indhold

Trafikinfo

Få overblik over, hvor i kommunen, der udføres vejarbejde på fortove, cykelstier, kørebaner mm. Se hvilke ruter, der kræver omkørsel på grund af vejarbejde eller arrangementer.

Værd at vide

  • Belægningsarbejder og renovationsarbejder kan have indflydelse på trafikken. Følg med i, hvor kommunen  forventer at fortage belægningsarbejder eller renovationsarbejde i 2021. Når der udsendes et meddelelsesblad til vejens beboere, vil du kunne finde det her på siden under vejnavn.

  • Faktorer som vejr, akutte ledningsarbejder, tid og økonomi betyder, at der kan forekomme ændringer. På enkelte strækninger, kan arbejder, der allerede er sat i gang, skubbes frem til 2022.

  • Gravearbejder i forbindelse med vand eller afløb håndterer vandselskabet Novafos. Du finder info om projekter, der indebærer gravearbejder i dit nærområde, på Novafos hjemmeside. 

Besøg novafos.dk 

Seneste nyt

Fortove

Cykelstier

Kørebaner

Bygværker

Brostensoverkørsler mellem kørebaner

Trafiksikkerhed

Vejafvanding (større projekter)

Vejbelysning