Gå til hoved indhold

Lokalplaner

Lokalplaner fastlægger, hvordan udviklingen i kommunen skal være. Lokalplanen har betydning for din ejendom, og hvilke regler du skal være opmærksom på, når du anvender og bebygger din ejendom.

Værd at vide

  • En lokalplan er den konkrete og detaljerede plan for et specifikt område i kommunen.
  • En lokalplan er bindende for den enkelte grundejer i forhold til fremtidige forhold.
  • En lokalplan fastlægger hvordan et område skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer med mere. Lokalplanen kan også regulere et enkelt tema for et større område for eksempel bevaringsværdige bygninger.
  • En lokalplan udarbejdes med udgangspunkt i en kommuneplan, lokalplanen må ikke være i strid med kommuneplanen.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar