Gå til hoved indhold

Adgang fra vejen til din grund

Vil du anlægge en ny overkørsel? Når du vil etablere, ændre, flytte, eller nedlægge en adgang fra vejen til din have eller indkørsel, skal du søge om tilladelse fra kommunen før du går i gang.

Søg om tilladelse først

Adgangen fra vejen til din grund kaldes en kørende, gående adgang eller overkørsel. Du skal have tilladelse fra kommunen, før du går i gang med at etablere, flytte, ændre eller nedlægge en adgang til din grund.

Krav til udførslen

Som grundejer står du selv for at få arbejdet udført af en entreprenør. Du kan læse om kravene til udførelsen af arbejdet, materialer og lignende i ’Regulativ for kørende og gående adgang fra privat grund til vej’ (se nederst på siden).

Når du bor på en privat fællesvej

Hvis din ejendom ligger på en privat fællesvej, skal du stadig søge om tilladelse hos vejmyndigheden.

Vejmyndighedens tilladelse er alene en offentligretlig tilladelse. Du skal derfor selv undersøge, om der er vedtaget særlige bestemmelser for kørende og gående adgange på din vej. Du skal også have godkendelse til dine planer fra vejens ejere og øvrige vejberettigede.

Sådan ansøger du

Proceduren for hvordan du ansøger er forskellig alt efter, om det er:

  • kørende adgang
  • gående adgang
  • du ønsker at nedlægge din adgang
  • du ønsker at ændre den eksisterende adgang eller
  • der skal etableres en brandvej

Læs mere I ”Regulativ for kørende og gående adgang fra privat grund til vej” (se nederst på siden). 

Du skal sende ansøgningen til Gentofte Kommune, Park og Vej via e-mail: 

park-vej@gentofte.dk 

Ansøgningen skal altid indeholde beskrivelse af det påtænkte arbejde samt en målsat skitsetegning, hvor det tydeligt fremgår, hvor du ønsker adgangen placeret.

Hvis det er en kørende adgang, skal det fremgå, om adgangen skal være til kørsel med køretøjer over eller under 3500 kg.

Der vil også være en række andre forhold, du skal oplyse om eller tage stilling til.

Færdigmelding og godkendelse

Når arbejdet er udført, skal du færdigmelde det til syn ved at sende en e-mail til Park og Vej:

park-vej@gentofte.dk

Hvis Park og Vej vurderer, at der er mangler ved arbejdet ift. tilladelsens bestemmelser, får du besked og en frist til udbedring af manglerne.

Du må først tage adgangen i brug, når det udførte arbejde er godkendt, og du har modtaget en ibrugtagningstilladelse.

Når arbejdet er godkendt, overtager kommunen drift og vedligeholdelse.

Hvad koster det?

Det er gratis at søge om tilladelse. Men som grundejer afholder du selv udgifterne til etablering, ændring eller nedlæggelse af adgangen og eventuel flytning af skabe, master, vejbrønde mv.