Gå til hoved indhold

Sådan søger du om handicapparkeringsplads

Har du et handicap, kan du søge en handicapparkeringsplads. Find ud af, hvordan du søger trin for trin, og hvilke dokumenter du skal sende med.

Orientér dig om mulighederne

I Gentofte Kommune tilbyder vi offentlige handicapparkeringspladser.

Har du det blå parkeringskort for personer med handicap, kan du:

 • Parkere indtil 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, på steder med parkeringsforbud samt på gågader, hvis ærindekørsel er tilladt.
 • Parkere indtil 1 time på steder hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt.
 • Parkere tidsubegrænset på steder hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt. Medmindre der er angivet en tidsbegrænsning på skiltet med handicapsymbolet. I givet fald skal dette følges, og p-skiven indstilles.
 • Er der ikke en handicapplads, eller er handicappladsen optaget, gælder samme lempelser, når handicappede parkerer på en almindelig parkeringsplads.

Se et kort over offentlige tilgængelige handicapparkeringspladser i kommunen

Husk at sætte flueben ved Handicapparkeringspladser i menuen i venstre side.

Hav de nødvendige dokumenter klar

Når du ansøger om handicapplads, skal du vedlægge disse dokumenter i kopi:

Eller

Samt

 • En lægeerklæring, der er maksimalt et halvt år gammel, der dokumenterer dit behov. 
 • En kopi af dit invalideskilt (det det blå handicapskilt).
 • Hvis du har et ønske til placering, skal vi bede om en skitsetegning, der viser, hvor du gerne vil have handicapparkeringspladsen placeret. Skitsen skal være målsat og angive afstanden til en fast genkendelig genstand. Eksempelvis en belysningsmast, adgang til ejendommen mv.
 • Oplysninger om, hvor langt du kan gå.

Udfyld ansøgningsskema

Herefter udfylder du ansøgningsskemaet med personlige oplysninger. Fremsend det efter vejledningen på skemaet.

Ansøgningsskema til handicapparkeringsplads

Sagsbehandling

Park og Vej skal bruge alle oplysningerne for at kunne træffe en afgørelse. Det er derfor vigtigt, at du udfylder skemaet så fyldestgørende som muligt. Du er altid velkommen til at supplere med yderligere dokumentation eller kommentarer, hvis du skønner, at de er vigtige i forhold til vores sagsbehandling.

Som et led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt, at indhente oplysninger hos Danske Handicaporganisationer og relevante myndigheder. Ved din underskrift på ansøgningen meddeler du dit samtykke hertil.

I sagsbehandlingen lægger vi blandt andet vægt på:

 • Behovet
 • Mulighed for parkering på egen grund
 • Afstanden til en offentlig parkeringsplads

Behandlingstiden kan variere, men vil normalt være omkring en måned.

Hvis Gentofte Kommune planlægger at tildele dig pladsen, indhenter vi politiets samtykke inden den endelige afgørelse.

Du er altid velkommen til at kontakte Park og Vej, hvis du har spørgsmål:

E-mail: park-vej@gentofte.dk

Partshøring og afgørelse

Inden vi træffer afgørelse i sagen, vil den påtænkte afgørelse typisk blive fremsendt til dig med anmodning om bemærkninger. Dette sker, fordi vi i henhold til forvaltningsloven har pligt til at partshøre.

Etablering af handicapparkeringsplads

Pladsen med skiltning og afmærkning etablerer vi hurtigst muligt efter høringsfasens afslutning.
Pladsen etableres uden nummerpladetavle.

Reservation til eget køretøj

Oplever du problemer med, at pladsen er optaget af andre?

Så kan du tidligst 3 måneder efter etableringen ansøge om, at handicappladsen reserveres til dit køretøj i de tidsrum, du har brug for det. 

Du skal vedlægge fotodokumentation samt en kort beskrivelse af dine udfordringer og ønsker.

Ansøgning sendes til:

park-vej@gentofte.dk

Ophør

Når du flytter til ny adresse i kommunen, skal du ansøge på ny om handicapparkeringsplads, da vi skal vurdere den konkrete lokalitet.

Husk også at give besked når:

 • Du får nyt køretøj
 • Du får ny nummerplade
 • Du er pårørende til afdød, der har haft en reserveret plads

Besked sendes på mail til: 

E-mail: park-vej@gentofte.dk