Gå til hoved indhold

Affaldsgebyr og regler

Det årlige affaldsgebyr dækker udgifter til afhentning af alle ordninger for affald og brug af genbrugsstationen. Regler for kommunens affaldsordninger er beskrevet i affaldsregulativet.

Værd at vide

  • Fra 2024 opkræves renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejerarbejde som en bidragsbillet.
  • Har du en standard beholder til mad- og restaffald på 240 liter, er dit årlige affaldsgebyr 4350,00 kr. i 2024.
  • Affaldsgebyret dækker afgifter til afhentning af mad/rest, papir/glas, plast/metal, pap, haveaffald, tekstilaffald, farligt affald, småt elektronik, storskrald og fri afbenyttelse af genbrugsstationen og de offentlige beholdere til papir og glas.
  • Regler for affaldsordningerne er beskrevet i regulativet for husholdningsaffald, der er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelser om affald.
  • I Regulativet er der bl.a. fastsat regler for adgangsforhold og indretning af standpladsen til affaldsbeholderne.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar