Gå til hoved indhold

Hegnssynet

Hvis du er uenig med din nabo om hæk, hegn eller anden beplantning i skellet mellem jeres grunde, kan du bede Hegnssynet om hjælp til at afgøre sagen

Værd at vide

  • Det gode naboskab er en fællessag. Så længe I overholder områdets lokalplaner og andre regler, kan du og din nabo frit aftale, hvordan I vedligeholder hegnet i skellet mellem jeres ejendomme.
  • Hvis I ikke selv kan blive enige, kan Hegnsynet afgøre sagen. Hegnsynet er et privat uafhængigt nævn. Gentofte kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed for Hegnssynet.
  • Det er kun grundejere med fælles skel, der kan bede om hegnssyn. Vil du klage over et hegn, der hører til en udlejet ejendom, skal du henvende dig til ejeren.
  • Det koster 2.100 kr. at få afholdt et hegnssyn i 2024. Det vil som regel være den person, som taber sagen, der skal betale for sagen.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar