Gå til hoved indhold

Borgerservice på Gentofte Rådhus er lukket den 12. og 13. december på grund af ombygning. Har du brug for at få lavet pas eller kørekort en af de to dage, henviser vi til borgerservice i Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune. Læs mere om lukkedagene 

Borgerservice på Gentofte Rådhus er lukket den 12. og 13. december på grund af ombygning. Har du brug for at få lavet pas eller kørekort en af de to dage, henviser vi til borgerservice i Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune. Læs mere om lukkedagene 

Hegnssynet

Hvis du er uenig med din nabo om hæk, hegn eller anden beplantning i skellet mellem jeres grunde, kan du bede Hegnssynet om hjælp til at afgøre sagen

Værd at vide

  • Det gode naboskab er en fællessag. Så længe I overholder områdets lokalplaner og andre regler, kan du og din nabo frit aftale, hvordan I vedligeholder hegnet i skellet mellem jeres ejendomme.
  • Hvis I ikke selv kan blive enige, kan Hegnsynet afgøre sagen. Hegnsynet er et privat uafhængigt nævn. Gentofte kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed for Hegnssynet.
  • Det er kun grundejere med fælles skel, der kan bede om hegnssyn. Vil du klage over et hegn, der hører til en udlejet ejendom, skal du henvende dig til ejeren.
  • Det koster 2009 kr. at få afholdt et hegnssyn i 2023. Det vil som regel være den person, som taber sagen, der skal betale for sagen.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar