Gå til hoved indhold

Sådan er processen når du skal bygge

Få overblik over processen, fra du overvejer at bygge, til du er færdig med byggearbejdet. Find ud af hvornår i processen du skal indsende materiale.

Tjek reglerne for dit byggeprojekt

Før du starter på dit byggeprojekt, skal du undersøge hvilke regler der gælder.

I bygningsreglementet er der regler for, hvornår du skal søge om byggetilladelse. Uanset om dit byggearbejde kræver en byggetilladelse, skal gældende regler overholdes. Det er dig som ejer, der skal sørge for, at reglerne overholdes.

Du skal være opmærksom på, at der også er andre regler end byggelovgivningen, som skal overholdes, når du udfører byggeri.

Du kan se eksempler på, hvornår et byggeri kræver en tilladelse på:

Find ud af, om dit byggeri kræver en byggetilladelse

Bygningsreglementet kan du se på:

Se bygningsreglementets regler på bygningsreglementet.dk

Du skal undersøge, om det område du bor i er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan, som regulerer anvendelse, bebyggelse, bevaring mv.

Du kan finde planer for din ejendom via:

Find planer via adressesøgning

Der kan være naturbeskyttelse på din grund. Naturbeskyttelse skal sikre de nærmeste omgivelser omkring skove, søer, åer, strande og fortidsminder, så de ikke bliver påvirket af nyt byggeri eller af ændringer i terrænet.

Der kan være tinglyste servitutter på din ejendom, som regulerer hvad du må bygge. Log ind på tinglysningen via:

Se hvad der er tinglyst på din ejendom på tinglysningen.dk

Få vejledning til dit projekt

Du kan få vejledning af en sagsbehandler i bygningsmyndigheden via mail, telefon eller ved personligt fremmøde.

Kontakt og vejledning om byggeri

Når du er klar til at sende din ansøgning, har du mulighed for at holde et formøde om dit projekt, inden du sender det ind.

Søg byggetilladelse, hvis det er påkrævet

Se om du skal indsende en ansøgning på:

Kræver dit byggeri en byggetilladelse

Se hvilket materiale du skal indsende på:

Ansøgningsmateriale og dokumentation til byggeri

Ansøgning om byggetilladelse skal indsendes via:

Besøg Byg- og Miljøportalen

Få svar på din ansøgning

Vi besvarer din ansøgning via Byg og Miljøportalen:

Besøg Byg- og Miljøportalen

Hvis vi mangler materiale for at kunne behandle din sag, vil vi sende en meddelelse til dig på din sag på Byg- og Miljøportalen.

Vi sender også afgørelser ud via portalen.

Hvis du har en rådgiver, som ansøger for dig, kan rådgiveren give dig adgang til sagen, så du kan logge ind og følge med i processen.

Startmeld dit byggeri

Du skal give os besked når du går i gang med at bygge. Det skal du gøre ved at sende en meddelelse om det til os inde på din sag i Byg- og Miljøportalen.

Når du sender den meddelelse, skal du være opmærksom på, om der står i din byggetilladelse, at der skal indsendes andre oplysninger i forbindelse med, at du meddeler, at dit byggeri er påbegyndt.

Mens du bygger

Når du udfører byggearbejde, skal du overholde gældende regler. Du finder vejledning i, hvad du skal være opmærksom på under Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter: 

Læs forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter 

Hvis der sker ændringer i dit projekt, mens du bygger, som ikke er i overensstemmelse med det, som der er givet byggetilladelse til, skal du oplyse os om det.

Færdigmeld dit byggeri

Du skal give Gentofte Kommune besked via din sag på Byg- og Miljøportalen, når dit byggeri er færdigt.
Når du færdigmelder dit byggeri, skal du være opmærksom på, om der står i din byggetilladelse, at der skal indsendes andre oplysninger i forbindelse med færdigmelding.

Besøg Byg- og Miljøportalen

Du skal underskrive en erklæring om teknisk dokumentation. Det kan du gøre digitalt i Byg og Miljøportalen, eller ved at underskrive den erklæring, som er vedhæftet i Byggetilladelsen og sende den ind.

Færdigmeldingen skal indeholde dokumentation for, at det færdige byggeri overholder alle de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af. De tekniske kapitler, som din byggesag er omfattet af, står i byggetilladelsen. Du skal sende dokumentation for hvert kapitel i Byg og Miljø.

Mener du, at du ikke er omfattet af et kapitel, skal du sende din begrundelse for dette.

Vi skal modtage dokumentationen sammen med din færdigmelding, for at kunne udstede en ibrugtagningstilladelse og afslutte byggetilladelsen.

Ibrugtagningstilladelse

Du må ikke tage dit byggeri i brug, før du har en ibrugtagningstilladelse.

Stikprøvekontrol

I 10% af byggesagerne foretager kommunen en stikprøvekontrol af dokumentationen. Det skal sikre, at det færdige byggeri overholder bygningsreglementets krav. Sagen bliver udtaget til stikprøvekontrol senest en måned efter, at kommunen har udstedt ibrugtagningstilladelse.

Hvis du ikke hører fra os, er dit byggeri ikke udtaget til kontrol.