Gå til hoved indhold

Ejendomsvurdering, ejendomsbidrag og grundskyld

Ejendomsvurderingen danner grundlag for beregning af grundskyld og ejendomsværdiskat. Her kan du se din ejendomsbidragsbillet.

Vigtig information

Opkrævning af grundskyld er overtaget af Skatteforvaltningen.

Gentofte Kommune opkræver fra 1. januar 2024 skorstensfejerbidrag, renovation og rotteafgift. Orientering om opkrævningen er udsendt via bidragsbilletten. Opkrævningerne vil ske med betalingsfrist i månederne februar og august.

Fra den 1. januar 2024 er der sket en ændring i Gebyrlovens § 4. Denne ændring betyder, at den ejer der er tinglyst som ejer af en ejendom pr. 1. januar, hæfter for hele det års bidragsopkrævning.

»§ 4. Ejendomsbidrag, jf. stk. 2, opkræves i en eller to lige store rater efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse med forfaldstid den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen bestemmer. Kommunalbestyrelsen fastsætter den sidste rettidige betalingsdag, der skal ligge senest 15 dage fra forfaldsdagen. Stiftelsesdatoen for et ejendomsbidrag er den 1. januar i det år, det vedrører»

Det betyder, at en ejer, som ejer en ejendom pr. 1. januar, men som sælger sin ejendom f.eks. den 1. marts, stadig vil hæfte for betalingen af 2. rates opkrævninger af ejendomsbidrag.

Værd at vide

  • I Danmark betaler boligejere to typer af skat af fast ejendom – ejendomsværdiskat til Staten og ejendomsskat (grundskyld) til kommunen.
  • Ejendomsværdiskatten bliver beregnet med udgangspunkt i ejendomsværdien, mens ejendomsskatten (grundskylden) bliver beregnet med udgangspunkt i grundværdien.
  • Hvor meget du skal betale, afhænger af hvilken type ejendom, du har.
  • Kommunen opkræver ejendomsbidragene i 2 rater og beløbet fremgår af din ejendomsbidragsbillet
  • Fra 2024 opkræves grundskyld via skat.dk, for borgere sker opkrævningen på forskudsopgørelsen. Har du spørgsmål omkring denne opkrævning, skal du kontakte Skat på telefon 72 22 18 18.
  • Fra 2024 ydes der, i Gentofte Kommune, ikke længere lån til betaling af grundskyld, renovation, skorstensfejerbidrag og rotteafgift. Lån til betaling af grundskyld sker via skat.dk. Find yderligere oplysninger på Vurderingsstyrelsens (72221616) eller Skats (72221818) hjemmesider 

Selvbetjening

Spørgsmål og svar