Gå til hoved indhold

Ejendomsvurdering, ejendomsbidrag og grundskyld

Ejendomsvurderingen danner grundlag for beregning af grundskyld og ejendomsværdiskat. Her kan du se din ejendomsbidragsbillet.

Værd at vide

  • I Danmark betaler boligejere to typer af skat af fast ejendom – ejendomsværdiskat til Staten og ejendomsskat (grundskyld) til kommunen.
  • Ejendomsværdiskatten bliver beregnet med udgangspunkt i ejendomsværdien, mens ejendomsskatten (grundskylden) bliver beregnet med udgangspunkt i grundværdien.
  • Hvor meget du skal betale, afhænger af hvilken type ejendom, du har.

Ændringer fra 2024

  • Fra 2024 opkræves grundskyld via skat.dk, for borgere sker opkrævningen på forskudsopgørelsen. Har du spørgsmål omkring denne opkrævning, skal du kontakte Skat på telefon 72 22 18 18
  • Gentofte Kommune opkræver fra 1. januar 2024 skorstensfejerbidrag, renovation og rotteafgift. Orientering om opkrævningen er udsendt via bidragsbilletten. Opkrævningerne vil ske med betalingsfrist i månederne februar og august.
  • Fra 2024 ydes der, i Gentofte Kommune, ikke længere lån til betaling af grundskyld, renovation, skorstensfejerbidrag og rotteafgift. Lån til betaling af grundskyld sker via skat.dk. Find yderligere oplysninger på Vurderingsstyrelsens hjemmeside (telefon 72 22 16 16) eller Skats hjemmeside (telefon 72 22 18 18)
  • Fra den 1. januar 2024 er der sket en ændring i Gebyrlovens § 4. Denne ændring betyder, at den ejer der er tinglyst som ejer af en ejendom pr. 1. januar, hæfter for hele det års bidragsopkrævning.
  • Ejer du en ejendom pr. 1. januar skal du betale hele det pågældende års bidrag. Dette gælder også, hvis du sælger din ejendom og fraflytter boligen inden 2. rate forfalder til betaling.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar