Gå til hoved indhold

Lugt og støj

Dialog er vejen til en løsning, når en nabo eller virksomhed skaber støj-, røg- og lugtgener. I nogle tilfælde kan kommunen gribe ind via miljølovgivningen.

Værd at vide

  • Start med at tale sammen.
  • Gentofte Kommune kan gribe ind, hvis du er generet af lugt og støj fra virksomheder og forretninger, støj og støv fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder, støj fra varmepumper, ventilationsanlæg og sportsanlæg, røg og støj fra private oliefyr og brændeovne eller lugt- og støjgener fra private dyrehold – fx høns.
  • Biler og lastvogne må ikke holde i tomgang mere end et minut. Medmindre der er kø i trafikken, eller det er nødvendigt af hensyn til køretøjets funktion.
  • Vi skrider ind, hvis vi vurderer, at der er tale om væsentlig gene for omgivelserne. Her er det afgørende, om generne ligger ud over, hvad du almindeligvis må acceptere i det område, du bor i.
  • Du kan ikke klage anonymt. Kommunen har notatpligt. Den person, der klages over, har ret til at få kendskab til, hvem der har klaget.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar