Gå til hoved indhold

Håndter dit regnvand lokalt

Hvis du ønsker at håndtere dit regnvand lokalt på din grund, i stedet for at lede det til afløbssystemet, skal du søge kommunen om tilladelse.

Værd at vide

  • Som udgangspunkt skal alt regnvand fra befæstede arealer (tage, veje, terrasser, flisebelægninger m.v.) ledes til det offentlige afløbssystem. Derfor kræver lokal håndtering af regnvand tilladelse fra Gentofte Kommune
  • Mulighederne for at håndtere regnvand på egen grund afhænger af de lokale forhold, hvor du bor
  • Hvis forholdene tillader det, kan du enten vælge at håndtere dele af dit regnvand eller alt dit regnvand lokalt. Lokal håndtering af regnvand kan bl.a. bruges som en løsning til at overholde afløbskoefficienten eller som et rekreativt element i haven ved brug af regnbede eller andre overfladeløsninger
  • Husk at selve afkoblingen af din eksisterende kloaktilslutning skal foretages af en autoriseret kloakmester

Selvbetjening

Spørgsmål og svar