Gå til hoved indhold

Kontakt og vejledning om byggeri

Find kontaktoplysninger, få vejledning og book et formøde om byggeri og byggetilladelse hos Plan og Byg i Gentofte Kommune.

Kontakt Plan og Byg

Plan og Byg behandler byggesager i Gentofte Kommune og er kommunens bygningsmyndighed. Du kan kontakte Plan og Byg, hvis du har spørgsmål om byggeri og ansøgning om byggetilladelse.

Sådan kontakter du Plan og Byg

Book et formøde om din byggeansøgning

Du har mulighed for at få et gratis formøde med os, inden du sender din byggeansøgning.

Ved et formøde sætter vi dig ind i, hvilke oplysninger der er nødvendige i ansøgningen og processen for din byggesag. Formålet med formødet er, at der skabes et klart grundlag for sagsbehandlingen.
Efterfølgende møder i forbindelse med byggesagen vil blive medregnet i gebyret for byggesagsbehandling.

Formøder er sat til en varighed af maksimalt 30 minutter.

Du kan med fordel forberede dig inden mødet. Undersøg hvilke lokalplaner, som er gældende for ejendommen og læs mere her på siden om hvilke oplysninger du skal medtage i din ansøgning.

For at booke et formøde skal bruge denne kontaktformular 

Vedhæft følgende oplysninger:

  • Adressen for ejendommen.
  • Et telefonnummer vi kan ringe dig op på, hvis vi har supplerende spørgsmål.
  • Forslag til datoer og tidspunkter for afholdelse af mødet (mindst 5 hverdage frem).
  • Et udkast til projektmaterialet og en beskrivelse af det der ønskes ansøgt om.
  • En fuldmagt hvis du ikke er ejer af ejendommen. Vi holder ikke møder, hvor ejeren af en ejendom ikke er repræsenteret ved enten fremmøde eller ved en fuldmagt. Husk der skal ikke fremgå CPR-nummer af fuldmagten.

Kontakt sagsbehandleren på din byggesag

For at kontakte sagsbehandleren skal du bruge denne kontaktformular 

Vedhæft følgende oplysninger:

  • dit navn, telefonnummer, og at du ønsker at blive ringet op
  • adressen for den konkrete byggesag, evt. med et sagsnummer
  • ønsker til tidspunkter, inden for vores åbningstid, hvor du ønsker at blive ringet op
  • navnet på den sagsbehandler du ønsker at blive ringet op af.

Gebyr

Der opkræves gebyr efter tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen.

Timeprisen for sagsbehandling af byggeprojekter, som er omfattet af byggeloven, er 838 kr. inkl. moms.

For yderligere information:

Se Bygningsreglementet 2018 §39 Byggesagsgebyr

Servicemål

Vi bestræber os på, at din henvendelse besvares hurtigst muligt.

I øjeblikket er der desværre forlænget sagsbehandlingstid af byggesager, og der kan gå 4 – 5 måneder inden vi kan påbegynde behandlingen af nye sager. Dette skyldes bl.a. at vi modtager ekstraordinært mange henvendelser og byggesager samt kompleksiteten af de sager vi behandler.

Byggesagerne behandles i den rækkefølge de er modtaget. Vi har igangsat en række initiativer for at håndtere den lange sagsbehandlings- og ventetid. Byggesagerne screenes bl.a. når de modtages, og vi opfordrer derfor til, at byggeansøgninger fremsendes i overensstemmelse med BR18, §§ 9 - 13.

Læs mere her:

Administrative bestemmelser (§ 1 - § 47) | BR18 (bygningsreglementet.dk)

Vi beklager den gene, den ekstra sagsbehandlings- og ventetid kan medføre.

Personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at Gentofte Kommune registrerer modtagne oplysninger. Disse oplysninger kan eventuelt blive en del af en sags dokumenter, eller på anden måde indgå i kommunens arkiv.

Indkomne dokumenter er omfattet af offentlighedsloven og databeskyttelsesloven. Andre borgere kan derved få adgang til at se dokumenterne. Med undtagelse af tavshedsbelagte oplysninger.

Dette sker med henvisning til databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e om myndighedsudøvelse, herunder behandling af sager iht. planloven, byggeloven, naturbeskyttelsesloven, Lov om boligforhold samt anden relevant lovgivning.

Dokumenter kan blive offentligt tilgængelige i kommunens byggesagsarkiv WebLager.
I forbindelse med en eventuel politisk behandling kan dokumenter blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Når Gentofte Kommune behandler personoplysninger om dig, sørger vi for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav.

Læs om databeskyttelse