Byggetilladelse

Ved udvidelse af det eksisterende etageareal, skal der søges om byggetilladelse.

Byggearbejder, der kræver byggetilladelse:

 

 • Nybyggeri af énfamiliehuse og andet bebyggelse
 • Til- og ombygninger, der udvider etagearealet
 • Anvendelsesændringer f.eks. fra erhverv til bolig
 • Inddragelse af en tagetage til beboelse
 • Ombygninger i erhvervsenheder, som udgør mere end 150 m2
 • Indgreb i bærende bygningsdele i tofamiliehuse, etageejendomme og erhvervsenheder
 • Etablering af kviste
 • Opsætning af altaner og etablering af tagterrasser
 • Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende småbygninger, hvor det samlede areal overstiger 50 m2 for fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse og 20 m2 for rækkehuse
   

   

Hvilke arbejder kræver ikke byggetilladelse 

For enfamiliehuse, rækkehuse samt dobbelthuse:

 • Indvendige ombygninger, som f. eks. flytning af vægge, ændring af køkken og bad m.v. kan udføres i enfamiliehuse, rækkehuse eller dobbelthuse uden byggetilladelse eller anmeldelse, hvis der ikke sker en udvidelse af etagearealet

For øvrige byggearbejder, der kan udføres uden byggetilladelse, henvises der til kapitel 1.6, stk. 1 i bygningsreglement 2015 (BR15) og bygningsreglement 2018 (BR18) § 5.