Byplanlægning

Byplanlægningen er vigtig for at opretholde og udvikle Gentofte som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Med kommuneplanen og lokalplaner kan du følge med i kommunens fysiske udvikling. Se også planer for din egen bydel eller område.

Billede af Skovshoved Havn

Byplanlægningen eller den fysiske planlægning er opdelt i fire niveauer: Landsplanlægning, regionplanlægning, kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Hvert niveau varetager forskellige interesser, men de skal hver især ligge inden for bestemmelserne på det overliggende niveau.

Det er kommunerne der står for kommune- og lokalplanlægningen.

Kommuneplan

Kommuneplanen er den overordnede plan der sammenfatter kommunens fysiske udvikling og lægger rammer for den mere detaillerede lokalplanlægning. Kommuneplanen er bindende for Kommunalbestyrelsen.  

Lokalplaner

Lokalplaner omfatter mindre dele af kommunen f.eks. et villakvarter eller enkelte ejendomme. Her reguleres anvendelse og bebyggelse. Den vedtagne lokalplan er retligt bindende for grundejeren.