Selvbetjening for affald

Du har en række muligheder for at betjene dig selv. Se her, hvor du finder en kalender med afhentningsdatoer for dine affaldsordninger, hvordan du kan få en sms eller mail med besked inden afhentning, eller hvordan du anmelder uafhentet affald.

Print din egen tømmekalender

Er du i tvivl om, hvornår dit affald bliver hentet? Her kan du se og udskrive en kalender med samtlige afhentningsdatoer for de forskellige affaldsordninger på din adresse. Kalenderen kan udskrives, så du altid har en oversigt.

Gå til kalender med afhentningsdatoer for affald.

Bemærk, at kalenderen også er tilgængelig for husstande i etageejendomme.

Affaldsportalen – App til din smartphone

Hent vores app ’Affaldsportalen’ med info om dit affald og en masse muligheder for selvbetjening.

Med appen ’Affaldsportalen’ er alle informationer om dit affald samlet ét sted. Du skal blot downloade appen, så er du i gang.

Find appen i App Store / Google Play. Når du åbner appen skal du vælge Gentofte Kommune og indtaste din adresse. Så er du klar.

Det kan du bruge appen til:

  • Mit affald - Se info om din husstand. Se, hvilke beholdere vi har registreret på din adresse (eller adresser).

  • Få sms-besked - Få besked om, hvornår dit affald bliver hentet, og bliv mindet om, hvornår storskrald og haveaffaldsbeholdere skal stilles ud til vejen.

  • Affalds ABC – en sorteringsguide til dig, hvor du taster affaldstype ind og får besked om, hvor affaldet skal afleveres, for eksempel på genbrugsstationen eller til storskraldsordningen.

  • Har ikke fået tømt – Giv besked, hvis dit affald ikke er blevet hentet, eller hvis der er sket fejl ved tømning. Din besked sendes direkte til vognmanden. Man kan få tømt affaldet samme dag, hvis det er meldt inden kl. 12.

SMS- og mailservice

Med sms- og mailservicen behøver du ikke længere at huske, hvornår dit affald bliver hentet.

Tilmelder du dig servicen modtager du en påmindelse på sms eller mail inden afhentning af restaffald, papir- og glasaffald, miljøboksen, storskrald og/eller haveaffald m.fl. Du vælger selv, hvilke typer af affald du ønsker at blive mindet om, og i hvor mange dage i forvejen du ønsker at modtage besked.

Tilmeld dig sms- og mail servicen her.

Få svar om sortering i Affalds ABC'en

Er du i tvivl om, hvor en bestemt affaldstype skal afleveres, kan du få svar i Affalds ABC'en.

Søg i Affalds ABC'en.

Anmeld uafhentet affald

Er dit affald ikke blevet hentet kan du give os besked via nedenstående link.

Bemærk, at affaldet hentes frem til kl. 18 på afhentningsdagen.

Anmeld uafhentet affald.

Bestil en ekstra sæk til restaffald

Har du lejlighedsvist brug for en ekstra sæk til restaffald, kan du skrive til renovation@gentofte.dk

'EKSTRA' sække skal stilles ved siden af din beholder til restaffald.

Afmeld beholder / bestil større, mindre eller ekstra beholder

Restaffald

Har du generelt mere restaffald, end der er plads til i beholderen, kan du få en større eller en ekstra beholder. Du også få ombyttet beholdere til mindre beholdere.

Bemærk, at det årlige affaldsgebyr afhænger af beholderstørrelsen/antallet af beholdere til restaffald og stiger ved udskift til en større beholder.

Læs mere om ændring af beholder til restaffald her.

Bestil en ekstra eller større restaffaldsbeholder her.

Todelte beholdere

Har du ikke plads nok til dit papir-, glas-, plast- eller metalaffald i de todelte beholdere, kan du få en anden beholderløsning. Eksempelvis kan du få en todelt beholder til enten papir/glas eller plast/metal mere, eller få en større beholder til en af affaldstyperne, fx en separat beholder til plastaffald. Du kan også helt fravælge at sortere en bestemt affaldstyper, hvis du kun har den slags affald i meget små mængder, eller fravælge den todelte beholder og i stedet selv aflevere fx papir og glas på genbrugsstationen eller i de offentlige kuber.

Bemærk, at uanset, hvilken beholderløsning der vælges eller ved fravalg af de todelte beholdere forbliver renovationsgebyret uændret.

Vil du gerne have en individuel beholder løsning til papir, glas, plast og/eller metal  eller vejledning herom, skal du skrive til renovation@gentofte.dk.

Afmelding af beholdere til papir og glas eller bestilling af en anden beholderløsning til papir og glas kan også ske via borger.dk.

Afmeld/bestil beholder til papir/glas og plast/metal her.

Afhentning af Miljøboksen

Med miljøboksen får du hentet dit farlige affald og småt elektronik lige ved døren. Husk, at tilmelde afhentning af Miljøboksen, hver gang du vil have den hentet.

Vi henter miljøboksen hver 3. måned. Du skal blot tilmelde dig afhentning mandagen inden afhentningsdatoen. Boksen skal placeres på jorden ved siden af de andre affaldsbeholdere inde på grunden inden kl. 7 på afhentningsdagen. Ved afhentningen får du en ny, tom miljøboks.

Tilmeld din Miljøboks til afhentning en af de kommende afhentningsdatoer.

Hyppigere afhentning af miljøboksen

Fra 1. juli 2020 afhentes miljøboksen hver 4. uge i stedet for hver 12. uge. Boksen vil fra juli blive afhentet samme dag som beholderne til plast/metal og glas/papir hos villaer.

De nye afhentningsdatoer vil fremgå i den online tømmekalender fra 1. maj, men bemærk at de først kan bookes fra 1. juli 2020. Har du booket afhentninger på den ’gamle ordning’ efter 1. juli, vil de blive annulleret.

Boksen skal fortsat placeres ved siden af dine øvrige affaldsbeholdere inden kl. 07 på afhentningsdagen.

 

Separation guidelines (foldere på engelsk)

Se den engelske oversættelse af affaldsfolderen 'Genbrug med hjertet' til henholdsvis villaer og etageejendomme.

Download our Separation guidelines 'Recycling at heart' for Single-Family and Attached Houses.

Download our Separation guidelines 'Recycling at heart' for Blocks of Flats.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,