Gå til hoved indhold

Kvalitetsstandarder

Her finder du vores kvalitetsstandarder og links til beskrivelser af de indsatser, du som borger kan blive visiteret til i kommunen.

Hvad er en kvalitetsstandard?

Kvalitetsstandarderne er et arbejdsredskab, vi bruger til at beslutte, hvilken indsats der bedst støtter dig som borger. De beskriver, hvad du som borger i kommunen kan forvente dig, når du modtager en indsats. De beskriver også den støtte, vi som myndighed har mulighed for at give dig.

Vi laver altid en konkret og individuel vurdering og inddrager dig som borger, når vi tilrettelægger en indsats til dig.

Det er Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, der har godkendt kvalitetsstandarderne for borgere med handicap, sindslidelse eller sociale problemer.

Personlig støtte

Uddannelse og beskæftigelse

Her finder du links til kvalitetsstandarderne på de indsatser Social & Handicap kan tildele i forbindelse med uddannelse og beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)
Lov om specialundervisning for voksne
STU (Lov om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov)

Dag- og aktivitetstilbud

Her finder du links til kvalitetsstandarderne på de indsatser Social & Handicap kan tildele i forbindelse med dag- og aktivitetstilbud.

Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)

Botilbud

Her finder du links til kvalitetsstandarderne på de indsatser Social & Handicap kan tildele i forbindelse med bolig.

Midlertidige botilbud (Servicelovens § 107)
Længerevarende botilbud (Servicelovens §108)

Herberg og krisecenter

Her finder du links til kvalitetsstandarderne på de indsatser Social & Handicap kan tildele i forbindelse med herberg og krisecenter.

Kvindekrisecentre (Servicelovens § 109)
Midlertidigt ophold (Servicelovens § 110)

Misbrugsbehandling

Her finder du links til kvalitetsstandarderne på de indsatser Social & Handicap kan tildele i forbindelse med misbrugsbehandling.

Social behandling af stofmisbrug (Servicelovens § 101)
Behandling af alkoholmisbrug (Sundhedslovens § 141)