Gå til hoved indhold

Kvalitet og serviceniveau - Hvad kan du forvente?

Er du voksen med et handicap, pårørende eller sagsbehandler? På denne side kan du finde information om serviceniveauet på social-, handicap- og psykiatriområdet.

Information om serviceniveau og tilbud

Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet på de indsatser, vi kan tilbyde borgerne.
Ydelsesbeskrivelserne beskriver derimod den service, det enkelte dag- og døgntilbud kan tilbyde brugerne.
Tilsynsrapporterne viser, hvor godt tilbuddene lever op til de krav, lovgivningen stiller.
På denne side finder du også link til information om brugerbetaling.

Du kan læse mere om overgangen fra barn til vokse, rehabilitering, brugerinddragelse og meget mere på siden om Social & Handicaps arbejdsgange:

Læs Social & Handicap - sådan arbejder vi

Tilsynsrapporter fra socialtilsynet

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn mindst én gang om året med tilbud i Gentofte Kommune.

Herefter bliver der lavet en rapport med en samlet vurdering af kvaliteten på tilbuddet. Socialtilsynet træffer en afgørelse om tilbuddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. De vurderer også, om tilbuddet generelt er egnet til at modtage den målgruppe, som er beskrevet. Efter en høringsperiode uploader socialtilsynet rapporten på Tilbudsporten, men du kan også finde den her.

Læs tilsynsrapporter

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, der politisk er besluttet i Gentofte Kommune. Her finder du information om, hvilken hjælp du kan forvente og har ret til ifølge loven.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har godkendt kvalitetsstandarderne for borgere med handicap, sindslidelse eller sociale problemer.

Læs kvalitetsstandarder

Ydelsesbeskrivelser

Ydelsesbeskrivelserne beskriver den hjælp og støtte, der gives i Gentofte Kommunes tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte. Beskrivelserne udarbejdes sammen med tilbuddene og i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne.

Find ydelsesbeskrivelser for tilbud i Gentofte Kommune.
Læs ydelsesbeskrivelser 

Serviceniveau for brugerbetaling

I ”Serviceniveau for brugerbetaling” bliver du klogere på, hvilke udgifter du selv skal betale, og hvilke udgifter kommunen betaler for dig, når du er bruger af et dag- eller botilbud i Gentofte Kommune.
Udgangspunktet er, at du som bruger af et bo- eller dagtilbud i kommunen skal ligestilles med andre. Det betyder, at du selv skal bidrage til at dække udgifter, som alle har, eksempelvis til husleje og mad. Det betyder også, at der kan være særlige udgifter forbundet med det at have et handicap mv., som du skal kompenseres for.
Læs om serviceniveau for brugerbetaling

Sagsbehandlingsfrister på social- og handicapområdet

I "sagsbehandlingsfrister på social- og handicapområdet" kan du se de frister for, hvor lang tid der må gå, fra du har ansøgt om hjælp til der træffes en afgørelse. Fristerne er fastlagt af kommunalbestyrelsen.
Læs sagsbehandlingsfristerne