Gå til hoved indhold

Handicapkørsel og kørsel ved sygdom

Har du svært ved at komme rundt med bus, tog eller metro, fordi du har et handicap eller en sygdom? Så kan du søge om hjælp til kørslen.

Handicapkørsel (Flexhandicap)

Er du svært bevægelseshæmmet, blind eller svagsynet, og kan du ikke bruge den kollektive trafik, kan du søge om handicapkørsel. Det kræver dog, at du er fyldt 18 år og enten:

  • har fået bevilget en kørestol eller et gangredskab. Det kan fx være en rollator, en gangbuk eller krykker (albuestokke).

eller:

  • er blind eller stærkt svagsynet. Det betyder, at din synsstyrke er på 10 pct. eller mindre, eller at du har komplikationer, der gør, at du kan se mindre end 10 pct. Det kan fx være indskrænkning af dit synsfelt.

Det er Movia, der står for kørslen. Movia Flexhandicap er kollektiv handicapkørsel fra dør til dør i små specialindrettede busser.

Læs om Movia Flexhandicap

Sådan søger du handicapkørsel

For at søge om handicapkørsel skal du først udfylde et ansøgningsskema. Skemaet skal du sende til os som vedhæftet fil i en mail.

Du kan scanne det udfyldte skema og sende det som en pdf-fil. Ellers kan du tage et billede med din telefon og vedhæfte det i mailen.

Billedet skal være skarpt og tydeligt.

Du finder ansøgningsskemaet her: 

Download ansøgningsskema til handicapkørsel

Hvis du skriver personlige informationer til kommunen, skal du gøre det sikkert med Digital Post. Hav dit MitID klar og skriv ”Social & Handicap” i emnefeltet: 

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Har du spørgsmål?
Hvis du er under 65 år, er du velkommen til at ringe til Social og Handicap på tlf. 39 98 61 59.
Hvis du er 65 år eller ældre, er du velkommen til at ringe til Pleje og Sundhed på tlf. 39 98 05 83.

Social og Handicap arbejder med rådgivning og tilbud til borgere med handicap, psykisk sygdom eller et misbrug, hjemløse og andre udsatte grupper.

Pleje og Sundhed hjælper borgere, der har brug for hjemmehjælp og hjemmesygepleje, en ældre- og handicapvenlig bolig, hjælpemidler, genoptræning og forebyggelsestilbud.

Sådan bestiller du din rejse

Bliver du godkendt til handicapkørsel, opretter Movia dig som flexkunde. Du får tilsendt et velkomstbrev med nærmere forklaring.

Du kan også ringe til Movias kundeservice på tlf. 36 13 14 00.

Når du er oprettet som flexkunde, bestiller du din rejse på Movias hjemmeside.

Bestil en flextrafik-tur 

Handicapbil

Hvis dit handicap gør, at du er afhængig af en bil for at kunne passe dit arbejde, din uddannelse eller for at kunne deltage i aktiviteter, så kan du få støtte til en bil. Du kan også få tilskud til indretningen af bilen.

Læs om kriterierne for at søge handicapbil

Vil du gerne søge om en bil, kan du gøre det her:

Søg om handicapbil

Parkeringskort til bil

Som bilist med et handicap kan du bruge parkeringspladser med kørestolssymbol. Du skal have dit handicapparkeringskort liggende i forruden.
Kortet giver dig også nogle fordele i forhold til tidsbegrænsninger og betaling.

Parkeringskortet koster 425 kr. (2020) og er gyldigt i op til 10 år.
Når kortet udløber, skal der søges på ny. Det koster 250 kr.

Du kan læse mere om, hvem der kan få parkeringskort til handicapbiler og søge her:

Parkeringskort til handicapbiler 

Kørsel til læge

Du kan få tilskud til en taxa til din læge, hvis du ikke kan bruge offentlig transport.
Du kan også få tilskud, hvis du er i sikringsgruppe 1. Det er du, hvis der står et 1-tal midt på dit gule sundhedskort.

Er du pensionist eller førtidspensionist skal turen være dyrere end 25 kr.
Er du ikke pensionist, skal der være over 50 km til nærmeste læge, og turen skal være dyrere end 60 kr.

Du skal selv bestille taxaen og lægge ud for turen.

Taxachaufføren skal give dig en kvittering for turen, og kvitteringen skal stemples hos lægen.

Husk også kvittering for hjemturen. Den skal dog ikke stemples af lægen.

Skriv dit fulde navn, adresse og CPR-nummer på kvitteringerne og send et billede af kvitteringerne med Digital Post til Kommuneservice i Gentofte Kommune. Billedet skal være tydeligt.

Hav dit MitID klar og skriv ”Kommuneservice” i emnefeltet:

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Beløbet bliver udbetalt på din NemKonto. 

Kørsel til genoptræning

Du har mulighed for at benytte kørselsordning, hvis du har svært ved at komme til og fra genoptræning.

Hvis du har modtaget en genoptræningsplan fra et hospital, har du ret til at blive kørt mellem din bopæl og Center for Rehabilitering og Forebyggelse (Tranehaven).

Hvis du ikke har fået en genoptræningsplan fra hospitalet, skal du selv betale for kørslen.

Du kan kontakte Center for Rehabilitering og Forebyggelse (Tranehaven) på tlf. 39 98 88 00 for at høre mere om din mulighed for at bruge ordningen. 

Kørsel til hospital

Du kan blive kørt til og fra hospitalet i forbindelse med behandling eller undersøgelser.
Du skal dog opfylde mindst én af følgende betingelser:

  • Du modtager folke- eller førtidspension.
  • Du indkaldes i forbindelse med hospitalsbehandling til videre ambulant behandling.
  • Du bor længere end 50 kilometer fra det hospital, du hører til.
  • Derudover skal du forbi hospitalet mere end én gang i samme forløb, eller hjem på en lægeordineret orlov under indlæggelse.
  • Du kan ikke bruge den offentlige transport.

læs om transport til og fra behandlingssted 

Kørsel til dagtilbud for voksne

Hvis du har svært ved at komme til og fra dit dagtilbud, kan du søge om kørsel.

Du kan søge, hvis du er over 18 år og har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer.

Derudover skal dit dagtilbud være et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104. Eller et beskyttet beskæftigelsestilbud efter servicelovens §103.

Hvis du får løn for dit arbejde, og virksomheden er inden for 10 kilometer af dit dagtilbud, skal du selv betale for turen.

Du kan søge kørsel til dit dagtilbud ved at ringe til Social & Handicap på tlf. 39 98 00 00.

Kollektiv trafik

Der er forskellige regler for dine muligheder i den kollektive trafik. De varierer i forhold til, hvor gammel du er, og om du rejser lokalt eller på tværs af landet.

Hos DSB kan du købe billetter til nedsat pris, hvis du er fyldt 65 år, eller hvis du er førtidspensionist.
Du kan læse meget mere om ordningerne på DSB's rabatordninger til ældre og pensionister her:

DSB's billetter og kort til dig, der er fyldt 65 eller er førtidspensionist

Ledsagekort

Hvis du har brug for en ledsager, når du skal bruge den kollektive trafik, kan du søge om et ledsagekort. Det kan for eksempel være, fordi du har svært ved at bevæge dig rundt selv, eller fordi du har svært ved at se.

Ledsagekortet giver personer, der er fyldt 13 år, rabat på alle bus- og togrejser i den kollektive trafik. Både indehaver af ledsagekortet og en eventuel ledsager rejser på hver sin børnebillet.

Derudover kan du med et ledsagekort have din ledsager med til en række forskellige kulturinstitutioner, som fx teatre og museer, kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og zoologiske haver til reduceret entrépris.

Du kan ansøge om ledsagekort og læse mere her:

Ledsagekort til personer med handicap