Gå til hoved indhold

Specialundervisning for voksne

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om at få specialundervisning. Et forløb kan give dig redskaber til at klare dig i din hverdag.

Kan jeg få specialundervisning?

Specialundervisning er for dig, der som følge af din funktionsnedsættelse har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning.

For at finde ud af om du kan få specialundervisning, skal du henvende dig til Pleje & Sundhed eller Social & Handicap. Det kan også være, at du har brug for en anden form for støtte. Det kan fx være socialpædagogisk støtte.

Kontakt Pleje & Sundhed på tlf.

39 98 05 83.

Du kan også sende en e-mail til os på plejeogsundhed@gentofte.dk

Hvis du skriver personlige informationer til kommunen, skal du gøre det sikkert med Digital Post. Hav dit NemID klar og skriv ”Pleje & Sundhed” i emnefeltet:

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Kontakt Social & Handicap på tlf.

39 98 61 59.

Du kan også sende en e-mail til os på socialoghandicap@gentofte.dk

Hvis du skriver personlige informationer til kommunen, skal du gøre det sikkert med Digital Post. Hav dit NemID klar og skriv ”Social & Handicap” i emnefeltet:

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Det er kommunen, som beslutter, om du kan få et tilbud om specialundervisning.

Du kan også henvende dig på det kommunikationscenter, hvor du udredes i forbindelse med behovet for specialundervisning.

Hvordan bliver jeg udredt?

Inden du kan få undervisning, skal vi undersøge dine behov og se på, hvilke muligheder du har. Det kaldes en udredning.

En række undervisningssteder og kommunikationscentre kan stå for en udredning af dine behov.
Du kan henvende dig direkte til fx et kommunikationscenter og få en gratis udredning. Kommunen kan vælge at henvise dig til en anden form for støtte end specialundervisning.

Du kan fx kontakte Kommunikationscentret Region Hovedstaden i Hellerup eller Center for specialundervisning for voksne.

Læs om Kommunikationscentret Region Hovedstaden 
Læs om Center for specialundervisning for voksne 

Hvad er specialundervisning?

Undervisningen giver dig redskaber og teknikker, som du kan bruge i din hverdag. Et forløb kan både være på hold eller individuelt.

Hvordan undervisningen foregår, afhænger af det enkelte undervisningssted.

Syn og hørelse

Har du vanskeligheder med at se eller høre, kan du henvende dig til Pleje & Sundhed på tlf. 39 98 05 83 eller sende en e-mail til plejeogsundhed@gentofte.dk

Hvis du skriver personlige informationer til kommunen, skal du gøre det sikkert med Digital Post. Hav dit NemID klar og skriv ”Pleje & Sundhed” i emnefeltet:

Send Digital Post til Gentofte Kommune

De kan fortælle nærmere om dine muligheder for undervisning og støtte, men vil oftest opfordre dig til selv at kontakte et kommunikationscenter, der kan udrede dig.

Tale, stemme og stammen

Har du svært ved at tale, eller har du problemer med din stemme eller stammer du?

Så kan du kontakte Social & Handicap på tlf. 39 98 61 59. Du kan også sende en e-mail til os på socialoghandicap@gentofte.dk

Hvis du skriver personlige informationer til kommunen, skal du gøre det sikkert med Digital Post. Hav dit NemID klar og skriv ”Social & Handicap” i emnefeltet:

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Hvis du kan få specialundervisning, vil vi for det meste henvise dig til DAL - logopædagogisk klinik.

Læs om DAL- logopædagogisk klinik

Ordblindhed

Er du ordblind, kan du få undervisning hos VUC Lyngby. Undervisningen kan
styrke dine færdigheder i at læse, skrive og stave.

Læs om VUC Lyngby

Erhvervet hjerneskade

Har du en erhvervet hjerneskade, eller er du pårørende til en person med en erhvervet hjerneskade, kan du kontakte kommunens hjerneskadekoordinatorer.

Læs erhvervet hjerneskade

Andre handicap, der kan give dig psykiske og kognitive vanskeligheder

Ønsker du undervisning i forbindelse med et handicap, som du har, der giver dig psykiske eller kognitive vanskeligheder eller har du fx ADHD?

Så kan du kontakte Social & Handicap på tlf. 39 98 61 59. Du kan også sende en e-mail til os på socialoghandicap@gentofte.dk

Vi kan fortælle om dine muligheder for at afhjælpe eller begrænse følgerne af dit handicap.

Hvis du skriver personlige informationer til kommunen, skal du gøre det sikkert med Digital Post. Hav dit NemID klar og skriv ”Social & Handicap” i emnefeltet:

Send Digital Post til Gentofte Kommune