Gå til hoved indhold

Aktiviteter, klubber og netværk

Vil du gerne lave aktiviteter og være sammen med andre? Der er mange muligheder for dig i Gentofte.

Dagtilbud med aktivitet og samvær

Et aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud for dig, der på grund af nedsat funktionsevne, ikke kan være i beskæftigelse. Du kan gå i dagtilbud på Job- Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) eller på Birkegården.

JAC har otte aktivitets- og samværstilbud. Her kan du fx få mulighed for at bevæge dig, komme ud i naturen og være sammen med andre. Dine behov og interesser afgør, hvilket tilbud der er relevant for dig. JAC har også en IKT-linje. Den er for dig, der bruger alternativ kommunikation. Det er en fællesbetegnelse for de mange måder, som man kan kommunikere på.

Læs mere om JAC

På Birkegården kommer du i en basisgruppe. Din dagligdag på Birkegården kan handle om have, musik og rytmik. Dine muligheder og interesser afgør, hvilket tilbud der er relevant for dig. I et dagtilbud kommer du typisk i en mindre gruppe. Du udvikler dig, får omsorg og er sammen med andre.

Læs mere om Birkegården

Sådan søger du

Det er altid en god idé at besøge det sted, du er interesseret i, før du søger.

Hvis du gerne vil i dagtilbud, kan du kontakte din rådgiver i Social & Handicap. Du kan ringe til Social & Handicap på tlf. 39 98 61 59.

Du kan også sende en e-mail til socialoghandicap@gentofte.dk

 

Hvis du skriver personlige informationer til kommunen, skal du gøre det sikkert med Digital Post. Hav dit NemID klar og skriv ”Social & Handicap” i emnefeltet: 

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Social & Handicap arbejder med rådgivning og tilbud til borgere med handicap, psykisk sygdom eller et misbrug, hjemløse og andre udsatte grupper.

Aktiviteter, sundhed og netværk – for dig, der er udfordret psykisk

Har du en psykisk sygdom, er du psykisk sårbar, eller føler du dig socialt udsat?
Vi har aktiviteter, der både styrker din sundhed og dit sociale netværk. Ét af dem er Café Stolpen.
Café Stolpen er et åbent tilbud. Her foregår der mange forskellige aktiviteter, og vi tager også på ture ud af huset.

Læs mere om Café Stolpen

Hvis du er mellem 18 og 40 år, kan du også blive en del af Unge Netværk. Her kan du fx deltage i madlavning og tage på udflugt.

Læs mere om Unge Netværk 

Hvis du gerne vil dyrke sport og få motion, kan du melde dig ind i GIF Idræt på tværs. Det er en rummelig idrætsforening, der primært henvender sig til Gentofteborgere med sociale og psykiske udfordringer. For at deltage skal du være medlem og betale lidt i kontingent. Du skal ikke visiteres for at deltage.

Læs mere om GIF Idræt på tværs 

Klub Droslen – for dig med udviklingshandicap

Klub Droslen er for dig, der bor for dig selv eller i et bofællesskab. Som medlem af klubben får du blandt andet tilbud om fælles aftensmad, spil, hygge og udflugter. Du skal betale for at være medlem af Klub Droslen.

Læs mere om Klub Droslen 

Netværk med Boblberg

Boblberg er en social digital platform med mere end 100.000 brugere. På deres hjemmeside kan du finde et væld af aktiviteter og få nye venner.

Besøg Boblberg

Idræt og fritid – tilbud for alle

Vi har et varieret idræts- og fritidsliv med tilbud til alle - også til borgere med funktionsnedsættelse, handicap eller andre særlige behov.

På idræt for borgere med funktionsnedsættelser kan du blandt andet finde en oversigt med muligheder og tilbud fx i en forening eller på aftenskolen. Prøv også foreningsportalen for at finde en forening i Gentofte, der passer godt til dig.

Læs om idræt for borgere med funktionsnedsættelse

Hvis du har brug for støtte og vejledning til at komme i gang med en aktivitet eller interesse i din fritid, kan du få fritidsvejledning.

Læs om fritidsvejledning

Kultur og oplevelser – for alle

Der er mange forskellige kulturoplevelser i Gentofte.

Du kan fx tage på biblioteker, museer, i kirker eller i Byens Hus. I Byens Hus kan du sætte nye aktiviteter i gang. Du kan også deltage i det, som sker allerede fx Den Kulturelle Byhave eller Repair Cafeen.

I kalenderen på KulturNaut kan du finde events – også dem der foregår i Gentofte Kommune. 

Se de mange arrangementer på Kulturnat 

Du kan også undersøge, hvad nabokommunerne har af aktiviteter på deres hjemmesider.

Ung - og brug for rådgivning eller et nyt netværk

Har du brug for nogen at tale med – eller kender du én, der har?
Headspace Gentofte er anonym rådgivning til børn og unge mellem 12 og 25 år. Du kan chatte online med rådgiverne eller møde op på Hellerupvej 24.

Læs mere om Headspace Gentofte 

Ventilen Gentofte er et mødested for unge i alderen 15 til 25 år. Alle er der, fordi de gerne vil føle sig mindre ensomme. Du kan være med til at bestemme forskellige aktiviteter. De frivillige er mellem 18 og 30 år.

Læs mere om Ventilen Gentofte 

Vil du være frivillig?

Hvis du gerne vil være frivillig eller komme i et frivilligt tilbud, er der flere muligheder. Dem kan du læse mere om hos Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.

Læs mere om Frivilligcenter & Selvhjælp