Sundhed og forebyggelse

Sundhed er vigtig for vores trivsel, uanset hvor i livet vi er. Sundhed handler om fysisk og mental sundhed om livskvalitet og samvær med andre.

OBS! Sundhed og forebyggelse i en Corona- tid - du kan stadig få vejledning i din sundhed

På trods af Covid-19, har Forebyggelsesenheden på Tranehaven stadig åbent for borgere over 18 år, der ønsker vejledning inden for sundhed. Du kan fx få: 

  • En afklarende samtale i forhold til relevante forebyggelsestilbud
  • Samtaler og forløb vedrørende livsstil, fx sund kost, Type 2 Diabetes, motionsvejledning, rygestop- og alkoholsamtaler
  • Forebyggende hjemmebesøg for dig, som er over 65 år

Vi tilbyder både fysiske møder, og du kan også deltage i tilbuddene ved en telefonsamtale eller via Teams (på pc, iPad eller mobiltelefon).

Forebyggelsesenheden følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer, så tilbuddene kan afvikles trygt og sikkert for alle.  

Du er meget velkommen til at kontakte Forebyggelsesenheden på telefon 39 98 88 30 og høre nærmere. Vi har åbent alle hverdage mandag – torsdag i tidsrummet kl. 8.00 – 15.30 samt fredag kl. 8.00 – 15.00. 

Du kan finde mere information om de enkelte tilbud, kontaktmuligheder og vejledning i brug af Teams ved at logge på Forebyggelsesenhedens hjemmeside www.sundhedigentofte.dk.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentofte Kommune ønsker at bidrage til at fremme sundhed og forebygge sygdomme hos borgerne. Tilbuddene på sundhedsområdet spænder fra tilbud til de yngste til pleje og omsorg, fra individuelle til fælles tilbud og understøttes af et stort og varieret tilbud af kultur- og fritidsaktiviteter.

Du kan fx komme på et rygestop-hold, du kan få anonym rådgivning om alkohol, du kan få genoptræning, så du igen kan klare dig selv, og du kan benytte dig af, at Gentofte er en grøn kommune med mange rekreative områder. 

Sammen vil vi skabe et sundere, sjovere og mere socialt Gentofte

Vi vil gerne invitere lokale aktører, som fx engagerede borgere, foreninger, frivillige og erhvervsdrivende, til at indgå i partnerskaber, så vi sammen kan styrke den borgerrettede forebyggelse igennem konkrete initiativer.

Gentofte Kommune kan bl.a. fungere som facilitator og katalysator ift. at bringe de rette aktører sammen.

Vil du vide mere eller bidrage til et sundere, sjovere og mere socialt Gentofte, kan du kontakte Forebyggelse & Sundhedsfremme, på e-mail forebyggelseogsundhedsfremme@gentofte.dk eller på tlf. 39 98 30 51.

Bliv klogere på vores strategi for den borgerrettede forebyggelse

Den samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse er blevet udviklet sammen med borgere i et opgaveudvalg. Strategien, 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024', har en vision om, at vi sammen skaber livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune.

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024, samt et notat, der beskriver baggrund og fokusområder for strategien. For at sikre at Gentofte Kommune altid arbejder frem mod visionen, har opgaveudvalget formuleret seks principper, der skal danne fundamentet for sundhedsarbejdet i Gentofte Kommune:

  • Sundhed for alle
  • Ansvar for egen sundhed
  • Sunde valg skal være lette
  • Fokus på mental sundhed
  • Lokalinddragelse og partnerskaber
  • Udnyttelse af it og ny teknologi

Læs Gentofte Kommunes strategi for den borgerrettede forebyggelse, 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse' under Dokumenter.