Gå til hoved indhold

Gravsted

Kend de forskellige typer gravsteder. Få indblik i, hvordan kirkegårdene kan hjælpe dig med renhold og udsmykning. Få viden om hvad der sker, når et gravsted hjemfalder.

Værd at vide

  • Vil du arrangere kistebegravelse/jordfæstelse, så skal du vælge gravsted umiddelbart efter afdøde er gået bort af hensyn til lovgivningen.
  • Ønsker du at arrangere bisættelse/urnenedsættelse, så har du længere tid til at vælge gravsted.
  • Kirkegårdsadministrationen kan hjælpe dig med det praktiske omkring valg af gravsted, og hvordan du gør. Vi håndterer henvendelser for Gentofte-, Hellerup- , Mariebjerg- og Ordrup Kirkegård.
  • Kontakt Kirkegårdsadministrationen på

    tlf. 39 98 86 00 

    E-mail: kirkegaardene@gentofte.dk 

Fakta om gravsteder

 

  • Familiegravstedet er det traditionelle gravsted. Det bruges både til kistebegravelse og urnenedsættelse. Gravstedet varierer i størrelse og er indhegnet af hække. Der er vide rammer for anlæg, beplantning og monument på gravstederne. Efter overtagelsen skal gravstedet anlægges og vedligeholdes.

  • De særlige fællesanlæg har både mulighed for kistebegravelse og urnenedsættelse. Gravstederne kan have mange udtryk. Det enkle gravsted i græs med ens gravsten, et designet haveanlæg, eller skovkirkegården, hvor naturen får lov til at råde. Udsmykningen er styret efter et regelsæt, så man bevarer anlæggets karakter.  Fællesanlæggene vedligeholder kirkegårdene altid mod betaling.

  • De almindelige fællesgrave er alle anlagt som et plejet græsareal. Her bliver urnen nedsat helt anonymt. Den enkelte urnes placering bliver ikke oplyst for de pårørende.

 

Selvbetjening

Spørgsmål og svar