Gå til hoved indhold

Begravelse

Tag stilling til nogle vigtige spørgsmål, når du skal arrangere kistebegravelse eller urnenedsættelse. Find priser for begravelse. Kend de fire kirkegårde i Gentofte Kommune.

Hvilken begravelseshandling skal der ske?

Som pårørende kan du vælge mellem at arrangere kistebegravelse eller urnenedsættelse på kirkegårdene. 

I Mariebjerg Kirkegårds kapeller, kan du også arrangere højtidligheder.

Hvad ønsker afdøde?

Tag hensyn til den afdødes ønsker. Undersøg om der står noget i afdødes testamente, eller i et skriftligt notat, omkring begravelse eller urnenedsættelse.

Læs mere om, hvilke typer gravsteder vi tilbyder

Hvilken kirkegård skal afdøde begraves på?

I Gentofte kommune, kan man blive begravet i kiste eller urne på en af de fire kirkegårde

  • Gentofte Kirkegård
  • Hellerup Kirkegård
  • Mariebjerg Kirkegård
  • Ordrup Kirkegård

Læs mere om de enkelte kirkegårde, og deres karakteristika 

Kirkegårdene er kristent indviede begravelsespladser, men er åbne for alle trosretninger.

Gentofte Kommunes borgere, samt borgere fra andre kommuner, kan frit vælge begravelsesplads på enhver af de fire kirkegårde.

Hvornår skal begravelsen finde sted?

Du skal aftale med kirkegårdsadministrationen, hvornår begravelsen kan finde sted. Det skal være inden for disse tidsrammer:

  • Begravelse kan finde sted hverdage kl. 9-14. lørdag/søndag kl.10-13.
  • Urnenedsættelse kan finde sted hverdage kl. 9-14, lørdag/søndag 10-13.

Undtagen juledag, påske- og pinsedag.

I Mariebjerg Kirkegårds kapeller kan højtideligheder finde sted

  • mandag – fredag kl. 9-14.
  • lørdag, søndag og helligdage kl. 10-13.

Kapellerne er lukkede juleaftensdag, juledag samt påske- og pinsedag.

Du skal aftale tidspunktet for begravelsen eller urnenedsættelsen senest to hele hverdage før handlingen ønskes foretaget.

Priser

Takstregulativ gældende fra den 01. januar 2024.
Takstregulativ i henhold til bestemmelserne i § 6, stk. 1 & 3 i vedtægt for kirkegårdene og begravelsesvæsenet i Gentofte Kommune.

Erhvervelse og fornyelse af brugsretten til gravsteder

For erhvervelse betaler borgere i kommunen:

Almindelige gravsteder pr. kvm for 20 år Kr. 2000,00.
Almindelige urnegravsteder pr. 0,5 kvm for 10 år Kr. 830,00.

For hvert år herudover betales forholdsmæssigt.

Endvidere betales for obligatorisk andel i hæk, beplantning, anlæg og/eller vedligeholdelse. Det sker i henhold til de til enhver tid gældende servitutter og takster, der udleveres på kirkegårdene ved køb af gravsted:

Fællesurnegrave Kr. 2.430,00.
Fælleskistegrave Kr. 3.700,00.
Fællesbørnegrave Gratis.

Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet anden bestemmelse, kan gravsteder erhverves af personer bosiddende udenfor kommunen mod dobbeltbetaling.

Graves gravning, tilkastning og stampning

En grav for voksne alm. dybde (hverdage) Kr. 4.320,00.
En grav for voksne alm. dybde (lør-/søn- og helligdage) Kr. 8.637,00.
Børnegrave, kistelængde 1,50 meter (hverdage) Kr. 1.656,00.
Børnegrave, kistelængde 1,50 meter (lør-/søn- og helligdage) Kr. 3.309,00.

Urnenedsættelse almindelig urnegrav (hverdage) Kr. 986,00.
Urnenedsættelse almindelig urnegrav (lørdage) Kr. 7680,00.
Fællesurnenedsættelse Kr. 615,00.
Urnenedsættelse kendt fællesurnegrav (Mariebjerg afd. 15) m/familie Kr. 986,00.
Urnenedsættelse kendt fællesurnegrav (Mariebjerg afd.15) u/familie Kr. 615,00.

Kremering

Mariebjerg Krematorium er lukket pr. 31/12-2010. Der henvises til områdets øvrige krematorier.

Kapeller

Pr. påbegyndte ½ time.

Mariebjerg Kirkegårds kapeller, excl. kor og organist.
(hverdage) Kr. 920,00.
Mariebjerg Kirkegårds kapeller, excl. kor og organist.
(lørdag, søn- og helligdage) Kr. 2.080,00.
Orgelspil og korsang (kun Mariebjerg) Kr. 1.565,00.

Assistancer

Assistance ved begravelser uden brug af kapel:

Hverdage Kr. 480,00.
Lørdage, søn- og helligdage Kr. 1.405,00.
Ordning og pålægning af kranse uden brug af kapel:

Hverdage Kr. 480,00.
Lørdage, søn- og helligdage Kr. 1.405,00.
Ekstravagt, pr. påbegyndt time (regnet fra ordinær vagts afslutning) Kr. 480,00.

Undtagelsesvis: Begravelser efter kl. 14:00, pr. påbegyndt time Kr. 1.405.

Betaling

Når alle aftaler er truffet, udsteder kirkegårdene en faktura, med betalingsfrist løbende måned + 30 dage.

Tilskud til begravelse

I nogle tilfælde yder Udbetaling Danmark tilskud til begravelse. Du finder information om kriterier og ansøgningsprocedure på deres hjemmeside.

Udbetaling Danmark om tilskud til begravelse