Gå til hoved indhold

Erhvervet hjerneskade

Hvis du eller en af dine nærmeste har fået en hjerneskade, kan I få vejledning, hjælp og støtte i kommunen.

Hvordan opstår en hjerneskade?

En hjerneskade kan opstå meget pludseligt, fx på grund af en eller et:

  • blodprop
  • hjerneblødning
  • ulykke
  • tumor
  • traume

Følger af en hjerneskade

Følgerne kan være større eller mindre og kan ramme forskellige dele i hjernen.

  • Nogle følger er synlige, som fx lammelser.
  • Andre følger kan være mindre synlige, fx evnen til at huske, planlægge, udtrykke sig eller følelsesmæssige ændringer.

Få råd og vejledning

Meget kan ændre sig i dagligdagen både for den ramte og for de pårørende, hvis et menneske får en hjerneskade, fx efter sygdom eller ulykke.

Kommunens tilbud kan støtte dig i at få et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt med dine følger efter hjerneskaden.

Kommunes hjerneskadekoordinator tilbyder råd og vejledning, fx med at koordinere mellem de forskellige afdelinger i kommunen eller mellem hospitalet og genoptræningen.

Du er velkommen til at kontakte kommunens hjerneskadekoordinator og høre, hvordan du og din pårørende kan få hjælp. 

Kontakt hjerneskadekoordinatoren

Kommunen har to hjerneskadekoordinatorer.

Er du erhvervsaktiv, skal du kontakte hjerneskadekoordinator Majbrit Rørbye.
Tlf.: 24 89 82 88

Er du ikke erhvervsaktiv, skal du kontakte hjerneskadekoordinator Anja Skau Tørning.
Tlf.: 21 24 93 44

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er pårørende.

Du kan også kontakte os via e-mail på borger.dk.
Under 'Emne' skriver du ”att. og navnet på den hjerneskadekoordinator, du skriver til.

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Netværksgruppe for erhvervsaktive

Har du fået en hjerneskade, og har du lyst til at møde andre i samme situation, kan du deltage i en netværksgruppe på tværs af kommunerne omkring Gentofte.

Gruppen er for dig, der er erhvervsaktiv og lever med følger efter en hjerneskade. Gruppen mødes hver 6. uge og forløbet varer 1 år.

Kontakt hjerneskadekoordinator Majbrit Rørbye, hvis gruppen er noget for dig.
Tlf.: 24 89 82 88

Pårørendegruppe

Er du pårørende til en, som har fået en hjerneskade, kan du deltage i en pårørendegruppe. Her bliver der fx talt om synlige og usynlige handicaps efter en hjerneskade, lovgivning og kommunens tilbud. I pårørendegruppen har du også mulighed for at møde andre i samme situation.

Læs pjecen om pårørendegruppen for dig, som er tæt på et menneske med erhvervet hjerneskade 

Kontakt hjerneskadekoordinatorerne for mere information og tilmelding

Genoptræning og hjælp i hverdagen

Når du har fået en hjerneskade, kan du have brug for genoptræning og hjælp til at vende tilbage til din hverdag. Du har måske brug for fysisk og mental genoptræning eller hjælp til almindelig gøremål som indkøb, tøjvask og rengøring. Det kan også være, du har brug for at træne daglige færdigheder, fx at tage tøj på eller gå i bad.

Du kan også have sproglige udfordringer og problemer med at huske. Måske er din koncentrationsevne og din opmærksomhed nedsat. Måske er du sygemeldt eller har behov for hjælpemidler.

Både praktisk hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler, genoptræning og rehabilitering kan være relevant for dig, hvis du har fået en hjerneskade.

Læs om hjemmehjælp
Læs om hjemmesygepleje
Læs om hjælpemidler
Læs om genoptræning og rehabilitering