Gå til hoved indhold

Til de praktiserende læger

Vi har samlet en række oplysninger, der kan være nyttige for dig som praktiserende læge i Gentofte.

Praksiskonsulent

Praktiserende læge Tina Sværke er brobygger mellem kommunen og de praktiserende læger. Det er hende, du skal kontakte, hvis du fx har spørgsmål til relevante kontakter i kommunen eller arbejdsgange læger og kommunen imellem.

Tina Sværke kan kontaktes på: tsk@gentofte.dk

Akut sygeplejefunktion

AkutTeamet består af sygeplejersker med særlige kompetencer inden for akut og specialiseret sygepleje. De står til rådighed døgnet rundt.

Akutfunktionen laver akut og specialiseret sygepleje til borgere i deres eget hjem, på plejecentre, midlertidige pladser og botilbud.

Målgruppen er voksne borgere over 18 år med akut opstået, somatisk sygdom med behov for sygeplejefaglig udredning, observation, pleje og/eller behandling.

Kontakt til børne- og skoleområdet

Her finder du kontaktoplysninger til relevante fagpersoner på børne- og skoleområdet. Du skal være opmærksom på, at alle mails skal sendes som sikker mail.

Sundhedsplejerske

Har du brug for at tale med en sundhedsplejerske, skal du kontakte Gitte Skou Rasmussen, der er leder af sundhedsplejen.

Du kan skrive til hende på e-mail: gis@gentofte.dk

Du kan ringe til hende på tlf. 23 27 66 55

Du kan også sende en MedCom til Sundhedsplejen til (5790002002953).

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Har du brug for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skal du kontakte Ulla Darre, der er leder for Børns Sundhed og Forebyggelse.

Du kan kontakte hende på e-mail: ulda@gentfte.dk

Eller ringe på tlf.
21 99 58 59.

Har du derimod brug for rådgivning af en tale-hørekonsulent, skal du kontakte Kikki Førsteliin Andersen.

Du kan skrive til hende på e-mail: kfn@gentofte.dk

Eller ringe på tlf.
40 43 10 28

Modtagerteamet

Hos Modtagerteamet har de fokus på at skabe tryghed for børn med funktionsnedsættelser og de mest udsatte børn og unge.

Du kan kontakte lederen af Modtagerteamet, Ditte Bertram, på mail dipt@gentofte.dk

eller ringe på tlf. 21 34 74 64.

Underretning

Hvis et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold.

For at lave en underretning til kommunen kan du enten ringe på tlf. 78 77 46 99 eller sende en e-mail til: gentofte@gentofte.dk(Skriv: 'Børn & Familie' i emnefeltet).

Der er ikke nogle formelle krav til, hvordan en underretning skal se ud, dog er det vigtigt at komme med så mange oplysninger og konkrete situationer som muligt.

Politi

Hvis du står i en situation, hvor du skal bruge akut hjælp, skal du kontakte Nordsjællands Politi Syd på tlf. 39 45 14 48

De vil så kontakte Gentofte Kommunes rådighedsvagt.

Kontakt til sundheds- og ældreområdet

Her finder du kontaktoplysninger til fagpersoner på sundheds- og ældreområdet. Du skal være opmærksom på, at alle mails skal sendes som sikker mail.

Visitation til hjælpemidler, praktisk og personlig hjælp samt ældre/plejeboliger

Skal en borger søge om et hjælpemiddel, ældre/plejebolig, et midlertidigt ophold eller hjemmehjælp, skal du kontakte Pleje og Sundhed. Som hovedregel skal borgeren have besøg af en visitator, for at få foretaget en vurdering.

Du kan kontakte Pleje og Sundhed Myndighed på tlf. 39 98 05 83, eller ved at sende en MedCom-meddelelse (5790000163397).

Genoptræning mv.

Tranehaven er Gentofte Kommunes Center for rehabilitering. De har ansvaret for forebyggelsestilbud, rehabilitering samt træning og genoptræning. Vil du tale med en medarbejder fra Tranehaven, kan du ringe på tlf. 39 98 88 00 eller sende en MedCom-meddelelse til (5790001374259).

Hjemmesygepleje

Gentofte Kommune råder over to sygeplejeklinikker. De tager sig af hjemmesygepleje som medicinordinationer og behandlende- og lindrende sygepleje. Vil du henvises til hjemmesygepleje, kan du sende en MedCom-meddelelse til (5790000163397) eller ringe på tlf. 39 98 75 00

I et samarbejde mellem borgeren, lægen og hjemmesygeplejen ønsker vi at udnytte kapaciteten i vores 2 sygeplejeklinikker bedst muligt, hvis der fysisk muligt for borgeren. Ellers udføres sygeplejen i borgerens eget hjem.

Kontakt til social- og handicapområdet

Her finder du kontaktoplysninger til fagpersoner på social- og handicapområdet. Du skal være opmærksom på, at alle mails, der handler om borgere, skal sendes som sikker mail.

Myndighed ved beslutninger om kommunale tilbud til borgere over 18 år

Skal en borger søge om sociale tilbud, skal borgeren eller du kontakte Myndighed i Social og Handicap. Som hovedregel skal borgeren bede om et møde med en sagsbehandler for at få foretaget en vurdering af sine behov.

Myndighed tager stilling til f.eks. borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning), ledsageordning, støtte til merudgifter og general rådgivning og vejledning.

Borgeren eller du kan kontakte Myndighed i Social og Handicap på tlf. 39 98 61 59, eller ved at sende sikker mail til gentofte@gentofte.dkmed teksten ”Att. Social og Handicap” i emnefeltet.

Støtte- og kontaktperson og pædagogisk støtte i hverdagen

Har din patient en psykisk sygdom og måske et misbrug – og har han/hun svært ved at klare sig i hverdagen? Så kan en støtte- og kontaktperson eller pædagogisk støtte i hverdagen måske være en mulighed.

Patienten eller du kan ringe direkte til Center for Trivsel og Netværk på tlf. 39 98 72 50 eller ved at sende sikker mail til gentofte@gentofte.dkmed teksten ”Att. Center for Netværk og Trivsel” i emnefeltet.

Rusmiddelsamtaler og rusmiddelbehandling

Ønsker din patient hjælp til at nedbringe sit forbrug af rusmidler, f.eks.:

  • At blive stoffri
  • At ændre forbrug af rusmidler
  • Er pårørende til en med misbrug af rusmidler
  • Er ung og gerne vil af med sin afhængighed af hash og ”feststoffer”


kan han/hun eller du kontakte kommunens rusmiddelkonsulent på tlf. 21 31 07 13. Kontakten kan både være ved at ringe eller ved at sende en sms.

Herberget Overførstergården i Gentofte Kommune søger en botilbudslæge

Herberget Overførstergården er beliggende i smukke omgivelser i Gentofte Kommune. Vi yder hjælp og støtte til mennesker, som er ramt af hjemløshed og som kan have et problematisk forhold til alkohol. Beboerne har ofte komplekse sundhedsproblematikker, efter som de lever et liv i udsathed og har ringe kontakt til sundhedsvæsenet. Ved at have en fast tilknyttet læge, vil det være en unik mulighed for at styrke beboernes sundhed og livskvalitet.

Vi søger derfor en læge pr. 1. maj 2023 eller snarest derefter, for at benytte mulighederne i overenskomsten mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation. Målet er at styrker arbejdet for de mest udsatte borgere kommunen. Det vil være en fordel hvis du har interesse i, og erfaring med, at arbejde med socialt udsatte mennesker.

Læs mere om Overførstergården


Opgaver

Som fast tilknyttet læge yder du almen medicinsk lægehjælp til de beboere, der vælger dig som praktiserende læge. Der vil være en periode med en indsats for at understøtte borgerne i at vælge dig som læge, hvis de ønsker at indgå i det nye tilbud om én læge i tilbuddet.


Betaling

Betaling af behandlingen sker i henhold til overenskomst med almen praksis.

Honorering for koordinering og sundhedsfaglig rådgivning af personalet i tilbuddet betales af Overførstergården.

Koordinering er fx møder mellem læge og personalet, hvor arbejdsgange, procedurer o. lign. aftales. Den sundhedsfaglige rådgivning kan både være generel fx om diagnoser eller konkret i forhold til oplevede problemstillinger i det sociale tilbud (fx i form af case-baseret sparring). Vi forventer ikke, at du afholder egentlige undervisningsseancer.

Kvalifikationer

Du skal være praktiserende læge med eget ydernummer.

Ansættelsesforhold

De almen medicinske ydelser afregnes med regionen i henhold til gældende overenskomst. Den sundhedsfaglige rådgivning vil blive honoreret i henhold til aftale mellem Kommunernes Kontaktråd i Hovedstaden (KKR) Danske Regioner samt Praktiserende Lægers Organisation.

Praktisk information

Spørgsmål om stillingerne kan rettes til Sundhedsfaglig konsulent Flemming Bøchmann Andersen på telefon: 2012 2881.

Ansøgningsfristen er den søndag den 2. juli 2023 kl. 12.

Ansøgningen sendes som sikker mail med  med: ”ATT. Flemming Bøchmann Andersen (FLBA)” i emnefeltet. Mailadresse: gentofte@gentofte.dk