Gå til hoved indhold

Demens

Gentofte Kommune støtter og vejleder borgere med demenssygdom og deres pårørende.

Mistanke om demens?

Hvis du har mistanke om en demenssygdom hos dig selv eller en pårørende, er det en god idé at aftale en tid hos din læge. Lægen kan hjælpe med at afklare, om der er tale om begyndende demens. Jo før demens bliver opdaget, jo bedre hjælp kan du få.

Tidlige tegn på demens

De tidlige tegn på demens er bl.a.:

 • Glemsomhed. Især svigtende korttidshukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med at finde ord
 • Forvirring vedrørende tid og sted
 • Svigtende dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Vanskeligheder med at finde ting
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personlighed
 • Mangel på initiativ.

Støtte og vejledning

Hvis du har demens, kan kommunen hjælpe dig og dine pårørende med de små og store udfordringer, der kan opstå i hverdagen.

Du kan fx søge om at få hjemmehjælp og måske få en plads i et dagcenter eller daghjem. På et tidspunkt får du måske brug for en plejebolig. Vi kan vejlede dig og dine pårørende om det rigtige tidspunkt og sted.

Brug for hjælp?

Har du eller din pårørende brug for hjælp, skal du kontakte Myndighed i Pleje og Sundhed. 
Tlf.: 39 98 05 83

Pleje og Sundhed hjælper borgere, der har brug for hjemmehjælp og hjemmesygepleje, en ældre- og handicapvenlig bolig, hjælpemidler, genoptræning og forebyggelsestilbud.

Dagcenter og daghjem

Et dagcenter eller daghjem kan måske hjælpe dig i hverdagen.

På et dagcenter eller daghjem møder du andre i samme situation, og personalet er uddannet til at støtte mennesker med demens. På dagcenteret og daghjemmet er der aktiviteter, der styrker fysisk aktivitet og dine hjernemæssige færdigheder (det kognitive), fx hukommelsen.

Det kan også være en hjælp for pårørende, som kan have brug for aflastning.

Kommunen har to dagcentre og et daghjem.

Læs om dagcentrene og daghjemmet 

Hvis du tænker, at et dagcenter eller daghjem vil være en mulighed for dig eller din pårørende, skal du kontakte Gentofte Kommune, Pleje og Sundhed på tlf. 39 98 05 83.

GPS

Efterhånden som sygdommen udvikler sig, kan du få brug for en GPS. Hvis det bliver aktuelt, kan du søge om en GPS hos kommunens demensteam.

Du kan få kontakt til demensteamet hverdage kl. 8.30-10.
Tlf.: 39 98 49 39

Det er også muligt at bruge en mobiltelefon med GPS.

Tilbud til pårørende

Du har som pårørende mulighed for at deltage i demensskole og i en pårørendegruppe. Demensteamet i Pleje og Sundhed står for begge tilskud. 

Demensskole

Du har som pårørende mulighed for at deltage i demensskole, hvor du møder andre, der står i samme situation som dig, og du kan blive klogere på demens.

Vi afholder demensskole to gange om året som et forløb over tre aftenener. Det er målrettet ægtefæller, børn, svigerbørn, børnebørn og andre nært pårørende til mennesker med en demenssygdom. De tre aftener indeholder temaerne:

 • Viden om demens
 • Kommunikation og samarbejde med mennesker med demens
 • Juridiske- og sociale forhold.

Det er et sammenhængende forløb, og derfor er det en fordel at deltage alle tre aftner, men det er ikke et krav. Det er gratis at deltage.

Næste kursusrække

Næste kursusrække er:

 • 4. oktober 2023
 • 11. oktober 2023
 • 25. oktober 2023 

Kurset holdes på Egebjerg i festsalen, Sognevej 3, 2820 Gentofte kl. 17-19.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 19. september 2023.

Du tilmelder dig ved at ringe til demensteamet hverdage kl. 8.30-10.
Tlf.: 39 98 49 39

Pårørendegrupper

Pårørendegruppe er et tilbud til dig, der som pårørende har lyst til at møde andre i samme situation. Grupperne oprettes i samarbejde med en demenskonsulent.

Der er fire møder, der varer i to timer. Der er møder ca. en gang om måneden. Derefter er der mulighed for, at gruppen fortsætter på egen hånd.

Næste kursusrække

Næste kursusrække er:

 • 2. februar 2024
 • 1. marts 2024
 • 5. april 2024
 • 3. maj 2024

Pårørendegruppe holdes i Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup i lokalet "Lille Claus” på 1. sal kl.10-12. 

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at ringe til demensteamet hverdage kl. 8.30-10.
Tlf.: 39 98 49 39

Frivilligcenter Gentofte

Der er også mulighed for selvhjælpsgrupper i regi af Frivillighedscentret. 

Læs om Frivilligcenter & Selvhjælp Gentoftes tilbud til pårørende til demensramte