Gå til hoved indhold

Demens

Gentofte Kommune støtter og vejleder borgere med demenssygdom og deres pårørende.

Mistanke om demens?

Hvis du har mistanke om en demenssygdom hos dig selv eller en pårørende, er det en god idé at aftale en tid hos din læge. Lægen kan hjælpe med at afklare, om der er tale om begyndende demens. Jo før demens bliver opdaget, jo bedre hjælp kan du få.

Tidlige tegn på demens

De tidlige tegn på demens er bl.a.:

 • Glemsomhed. Især svigtende korttidshukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med at finde ord
 • Forvirring vedrørende tid og sted
 • Svigtende dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Vanskeligheder med at finde ting
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personlighed
 • Mangel på initiativ.

Støtte og vejledning

Hvis du har demens, kan kommunen hjælpe dig og dine pårørende med de små og store udfordringer, der kan opstå i hverdagen.

Du kan fx søge om at få hjemmehjælp og måske få en plads i et dagcenter eller daghjem. På et tidspunkt får du måske brug for en plejebolig. Vi kan vejlede dig og dine pårørende om det rigtige tidspunkt og sted.

Brug for hjælp?

Har du eller din pårørende brug for hjælp, skal du kontakte Gentofte Kommune, Pleje & Sundhed. 
Tlf.: 39 98 05 83

Pleje & Sundhed hjælper borgere, der har brug for hjemmehjælp og hjemmesygepleje, en ældre- og handicapvenlig bolig, hjælpemidler, genoptræning og forebyggelsestilbud.

Dagcenter og daghjem

Et dagcenter eller daghjem kan måske hjælpe dig i hverdagen.

På et dagcenter eller daghjem møder du andre i samme situation, og personalet er uddannet til at støtte mennesker med demens. På dagcenteret og daghjemmet er der aktiviteter, der styrker fysisk aktivitet og dine hjernemæssige færdigheder (det kognitive), fx hukommelsen.

Det kan også være en hjælp for pårørende, som kan have brug for aflastning.

Kommunen har to dagcentre og et daghjem.

Læs om dagcentrene og daghjemmet 

Hvis du tænker, at et dagcenter eller daghjem vil være en mulighed for dig eller din pårørende, skal du kontakte Gentofte Kommune, Pleje & Sundhed på tlf. 39 98 05 83.

GPS

Efterhånden som sygdommen udvikler sig, kan du få brug for en GPS. Hvis det bliver aktuelt, kan du søge om en GPS hos kommunens demensteam.

Du kan få kontakt til demensteamet hverdage kl. 8.30-10.
Tlf.: 39 98 49 39

Det er også muligt at bruge en mobiltelefon med GPS.

Tilbud til pårørende

Du har som pårørende mulighed for at deltage i demensskole og i en pårørendegruppe. Her møder du andre, der står i samme situation som dig, og du kan blive klogere på demens.

De to årlige demensskoler foregår som et forløb over tre aftener. Det er målrettet ægtefæller, børn, svigerbørn, børnebørn og andre nært pårørende til mennesker med en demenssygdom.

De tre aftener indeholder temaerne:

 • Hvad vil det sige at have en demenssygdom?
 • Hvordan støtter og aflaster man bedst som pårørende i hverdagen?
 • Hvilke juridiske aspekter skal vi være opmærksomme på?

Næste kursusrække

Næste kursusrække begynder den 6. april 2022, og de to øvrige kursusdage er den 4. og 18. maj 2022. 

Kurset holdes på Egebjerg i festsalen, Sognevej 3, 2820 Gentofte kl. 17-19.

Tilmelding

Tilmelding senest dagen før via mail på borger.dk. Under 'Emne' skriver du 'Demensteamet, Pleje & Sundhed”.

Send Digital post til Gentofte Kommune

Du kan også tilmelde dig ved at ringe til demensteamet hverdage kl. 8.30-10.
Tlf.: 39 98 49 39

Der er tilmeldingsfrist den 22. marts 2022.

Pårørendegrupper

Pårørendegruppe er et tilbud til dig, der som pårørende har lyst til at møde andre i samme situation. Grupperne oprettes i samarbejde med en demenskonsulent.

Der er fire møder, der varer i to timer. Der er møder ca. en gang om måneden. Derefter er der mulighed for, at gruppen fortsætter på egen hånd.

Frivilligcenter Gentofte

Der er også mulighed for selvhjælpsgrupper i regi af Frivillighedscentret. 

Læs om Frivilligcenter & Selvhjælp Gentoftes tilbud til pårørende til demensramte