Social og handicap

Alle skal have mulighed for et selvstændigt og meningsfuldt liv. For borgere med handicap, psykisk sygdom, sociale problemer eller eksempelvis flygtninge er der forskellige muligheder i forhold til bolig, beskæftigelse, uddannelse og fritid.

Socialt frikort

Billede af rådgivning

Med et socialt frikort kan du tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. år. Beløbet bliver ikke fratrukket din kontanthjælp, førtidspension, uddannelseshjælp eller boligsikring.

Flygtninge og integration

Hvert år modtager Gentofte Kommune et antal flygtninge, og det er kommunens opgave at hjælpe med at integrere og finde en bolig til de nye borgere.

Skole på tværs

Skole på tværs kursuskatalog

Kom med, når Skole på tværs tilbyder gratis kurser, der støtter recovery processer og skaber bedre muligheder for at komme sig.