Ældre- og plejeboliger

Gentofte Kommune har 9 ældreboligbebyggelser og 12 plejeboligbebyggelser

Der er tre forskellige typer af boliger:

  • Ældreboliger
  • Beskyttet bolig (plejeboliger med hjemmehjælp)
  • Plejehjem (plejeboliger med fast personale)

En ældrebolig er en handicapvenlig lejebolig på 1-2 værelser og enkelte boliger på 3 værelser alle med køkken og bad. Lejlighederne egner sig til dig, som har et handicap eller andre fysiske funktionstab, der gør, at du ikke kan bo i en almindelig bolig.

En beskyttet bolig (plejebolig med hjemmehjælp) er en lejlighed i en bebyggelse med fælles opholdsstuer og fællesarealer inde og ude. Der er hjemmehjælpere tilknyttet bebyggelsen – de udfører den hjemmehjælp, du er visiteret (godkendt) til. Boligerne egner sig til dig, der har brug for praktisk hjælp og personlig pleje på aftalte tidspunkter.

Et plejehjem (plejebolig med fast personale) er til dig, som har brug for omfattende pleje på grund af handicap, generel svækkelse eller alvorlig sygdom. I plejehjemmet er der personale i alle døgnets timer. Plejehjem har både 1 og 2-værelsesboliger med eget bad og toilet, og fælles spise- og opholdsstuer.

Kriterier for at få en ældrebolig

For at få en ældrebolig skal du have en varig funktionsnedsættelse, som medfører, at du får hjælp af kommunen i form af hjælpemidler, praktisk og/eller personlig hjælp, og adgangsforholdene til din nuværende bolig skal være problematiske for dig og evt. kræve hjælpemidler, fx på grund af trapper.

Når du søger en ældrebolig, ser vi på om et hjælpemiddel, boligindretning eller et genoptræningsforløb kan hjælpe dig til at blive boende i din nuværende bolig.

Kriterier for at få en beskyttet bolig/plejehjem

Beskyttet bolig (plejebolig med hjemmehjælp) og plejehjem (plejebolig med fast personale) er for dig, der ikke længere kan klare dig i eget hjem eller i en ældrebolig på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, svækkelse og/ eller sygdom.

Bolig til par og ægtefæller

Hvis du ønsker, at din ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat skal indgå i din husstand, dvs. bo sammen med dig, når du flytter i ældrebolig, beskyttet bolig (plejebolig med hjemmehjælp) eller på plejehjem (plejebolig med fast personale), giver loven dig ret til at søge en bolig der er egnet til 2 personer.

Hvornår kan du ansøge?

Du er meget velkommen til at søge, når du har et aktuelt behov. Det er ikke muligt at skrive sig op på forhånd.

Sådan søger du

Du kan søge en ældrebolig, beskyttet bolig (plejebolig med hjemmehjælp) og plejehjem (plejebolig med fast personale) ved at kontakte Boligvisitationen i Pleje & Sundhed på telefon 3998 0583 tast 4 kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-14 om fredagen.  Du kan også søge via borger.dk

Når du søger en bolig, vurderer vi sammen med dig og evt. dine pårørende, hvilken type bolig, du har brug for. Hvis vi vurderer, at du opfylder kriterierne for at søge en bolig, sender vi dig et ansøgningsskema. En visitationssygeplejerske vil komme på besøg i dit hjem, og i nogle tilfælde tager vi også kontakt til din læge, hjemmeplejen og andre, som kan belyse din situation og dine behov.

Hvor ønsker du at bo?

Når du er godkendt til en bolig, er du omfattet af reglerne om frit valg. Det vil sige, at du kan ønske at bo i Gentofte eller en anden kommune, og du kan også angive, hvilken bebyggelse, du ønsker at bo i. Boligerne tildeles på baggrund af ventelisten og en vurdering af dine aktuelle behov. Der er særlige forhold omkring boligerne på Strandlund, der ikke er omfattet af frit valg.

Strandlund

For at søge om bolig på Strandlund skal du på forhånd bo i Gentofte Kommune. Boligerne er ikke egnede, hvis du har behov for større indendørs hjælpemidler. Der er rygeforbud i boliger udlejet efter 29. september 2011. Rygning henvises til udendørsarealer. Der må ryges i boliger udlejet før 29. september 2011. Som beboer på Strandlund skal du købe 5 spisebilletter pr. måned, der gælder til restauranten, der er tilknyttet Strandlund.

Bolig på tværs af kommunegrænser

Hvis du opfylder de generelle kriterier (se ovenfor) for at flytte i ældrebolig, beskyttet bolig (plejebolig med hjemmehjælp) eller på plejehjem (plejebolig med fast personale), er der mulighed for at flytte til en bolig i en anden kommune.
Begge kommuner skal vurdere, at du har brug for den bolig, du søger om. Du skal først ansøge i din hjemkommune. Når din hjemkommune har godkendt din ansøgning, sender de den videre til den kommune, du ønsker at flytte til.

Afgørelse – hvornår får du svar?

Når vi har alle oplysninger, kan du forvente et skriftligt svar (afgørelse) på din ansøgning inden for 20 arbejdsdage. Herefter står du på venteliste. Hvis du bor i en anden kommune og søger bolig i Gentofte Kommune, kan der gå op til 30 arbejdsdage.

Venteliste og ventetid – hvornår får du en bolig?

-Er du godkendt til beskyttet bolig (plejebolig med hjemmehjælp) eller plejehjem (plejebolig med fast personale) kan du vælge mellem at stå på garanti-ventelisten eller en specifik venteliste (frit valg). Hvis du ønsker at bo i en bestemt bebyggelse, står du på den specifikke venteliste. Du skal da være opmærksom på, at ventetiden kan være lang. På garantilisten er du skrevet op til alle bebyggelser og er garanteret en bolig indenfor 2 måneder.

Når du er godkendt til en ældrebolig, er du på venteliste, indtil der er en ledig bolig i den eller de bebyggelser, du har skrevet på din ansøgning.

Sådan tildeler vi boliger

Når der er en ledig bolig prioriteres borgere, der står på garantilisten. Herefter vurderer vi, hvem der aktuelt har det største behov. Hvis to borgere har lige store behov for en bolig, tilbydes boligen til den borger, der har længst anciennitet på ventelisten.

Ventelisterne ændres hver uge. Vi kan derfor kun give vejledende oplysninger om ventetid på en bolig. Du er velkommen til at kontakte os for at få oplyst, hvor mange borgere der aktuelt er på venteliste, og hvad din anciennitet på ventelisten er.

Er du pårørende?

Er du pårørende er du velkommen til at hjælpe med at søge. Du skal blot være opmærksom på, at den ældre, du hjælper, på ansøgningsskemaet skal skrive under på (give samtykke til), at du må repræsentere ham/hende.
Du er velkommen til at være med i det møde, hvor vi kommer på besøg, ligesom du altid kan ringe til os på fx din mor/fars vegne, når der er givet samtykke.

Oversigt over boligerne

I menuen til venstre under "hvor ligger..." kan du finde adresser og links til de enkelte bebyggelsers hjemmesider. På de lokale hjemmesider for plejehjemmene (plejeboliger med fast personale) finder du også præsentationsvideoer, der giver dig et indtryk af stedet.

Tilsyn med boligerne

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Styrelsen for Patienssikkerhed