Gå til hoved indhold

Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist, eller er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, og er særligt vanskeligt økonomisk stillet.

Værd at vide

  • Dine økonomiske forhold skal være særligt vanskelige
  • Der skal altid søges på forhånd.
  • Vi vurderer hver enkelt ansøgning på baggrund af likvide formue og øvrige indtægter udover den sociale pension.
  • Du skal ikke betale skat af et personligt tillæg.
  • Vi anvender vejledende rådighedsbeløb, når vi vurderer, om du er i en
    økonomisk vanskelig situation.
  • Du kan også søge om personligt tillæg, hvis du er pensionist og bor i udlandet.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar