Gå til hoved indhold

Takster på ældreområdet

Hvis du får hjælp i hjemmet, bor i plejebolig eller er på daghjem, kan der være udgifter, som du selv skal betale.

Hvad skal jeg selv betale?

I Gentofte Kommune er der egenbetaling inden for følgende områder:

  • Forplejning i plejeboliger
  • Serviceydelser i plejeboliger, fx aktiviteter, tøjvask og toiletartikler
  • Madservice til hjemmeboende
  • Linnedservice til hjemmeboende
  • Dagcentre og daghjem, fx forplejning og kørsel
  • Omsorgstandpleje
  • Midlertidigt ophold
  • Kørsel til og fra træning

Takster i plejeboliger

Hvis du bor i en plejebolig i Gentofte Kommune, skal du betale for:

Forplejning Pris pr. dag  Pris pr. måned
Morgen og formiddagsforplejning 27 kr.  810 kr.
Varm mad  78 kr.  2.340 kr.
Kold mad  44,50 kr.  1.335 kr. 

Den samlede forplejningsudgift må ikke overstige 4.113 kr. pr. måned i 2024. Hvis du ønsker at bestille den fulde forplejningspakke, får du et prisnedslag, så du betaler den maksimale samlede forplejningsudgift.

Hvis du bor i en plejebolig med fast personale kan du fravælge forplejning, hvis du selv kan stå for indkøb, produktion og oprydning. 

Ydelse  Pris pr. måned
Kulturelle aktiviteter 114,50 kr.
Leje af linned (sengetøj og håndklæder) 216,50 kr. 
Toiletartikler  186 kr. 
Rengøringsartikler 64,50 kr. 

Takster for serviceydelser i plejeboligerne bliver reguleret en gang om året. 

Madservice

Madservice Pris pr. ret
Hovedret (kølet med udbringning 2 gange om ugen)  61 kr. 
Varm mad leveret hver dag (normal portion, uanset leveringstidspunkt eller diætform) 78 kr.
Varm mad leveret hver dag (lille portion, uanset leveringstidspunkt eller diætform) 75 kr. 

Prisen bliver reguleret en gang om året. Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter den maksimale pris, som du må betale for levering af kølet mad (en kold hovedret). Din egenbetaling for levering af en kølet hovedret må maksimalt være 61 kr. i 2024.

Priser for smørrebrød, forret og dessert mv. kan du finde på leverandørernes hjemmesider.

Læs om madservice for hjemmeboende

Linnedservice

Prisen for linnedservice for hjemmeboende er 419,50 kr. pr. måned i 2024.

Læs om hjemmehjælp

Dagcentre og daghjem

Prisen for dagcenter i 2024 er: 

Dagcenter Pris pr. gang
Med frokost og med kørsel 117 kr.
Med frokost og uden kørsel  69,50 kr.

Prisen for daghjem i 2024 er: 

Daghjem Pris pr. gang
Ophold på daghjem med kørsel  150,50 kr. 
Ophold på daghjem uden kørsel 103 kr.

Læs om dagcentre og daghjem

Omsorgstandpleje

Prisen for omsorgstandpleje i 2024 er: 

Ydelse  Pris pr. måned 
Omsorgstandpleje 49 kr. 

Du vil blive opkrævet betaling for et helt år ad gangen. Beløbet fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet. 

Læs om omsorgstandpleje

Midlertidigt ophold

Ydelse Pris pr. dag  Pris pr. måned
Midlertidigt ophold 137,10 kr.  4.113 kr. 

Kørsel til og fra træning

Du kan få kørsel til træning, hvis du har vanskeligt ved eller ikke er i stand til at transportere dig selv, herunder med offentlige transportmidler. Der er en egenbetaling på kørslen.

Din egenbetaling udgør i 2024:

Kørsel  Pris pr. gang
Kørsel til og fra individuel træning og holdtræning efter SEL 47,50 kr.

Læs om genoptræning og rehabilitering

Flexhandicap (ældrekørsel)

Prisen for flexhandicap (ældrekørsel) i 2024 er:

Ydelse  Pris  
Abonnement 370 kr. om året 
Grundtakst (første 5 km) 30 kr. 
Kilometertakst (5-40 km) 3 kr./km
Kilometertakst (over 40 km) 1,40 kr./km

Priser og takster bliver reguleret 1 gang om året. Beløbet fastsættes af Trafikstyrelsen.  

Læs om kørsel til ældre