Gå til hoved indhold

Takster på ældreområdet

Hvis du får hjælp i hjemmet, bor i plejebolig eller er på daghjem, kan der være udgifter, som du selv skal betale.

Hvad skal jeg selv betale?

I Gentofte Kommune er der egenbetaling inden for følgende områder:

  • Forplejning i plejeboliger
  • Serviceydelser i plejeboliger, fx aktiviteter, tøjvask og toiletartikler
  • Madservice til hjemmeboende
  • Linnedservice til hjemmeboende
  • Dagcentre og daghjem, fx forplejning og kørsel
  • Omsorgstandpleje
  • Midlertidigt ophold
  • Kørsel til og fra træning

Takster i plejeboliger

Hvis du bor i en plejebolig i Gentofte Kommune, skal du betale for:

Forplejning Pris pr. dag  Pris pr. måned
Morgen og formiddagsforplejning 26 kr.  780 kr.
Varm mad  74 kr.  2.220 kr.
Kold mad  42 kr.  1.260 kr. 

Den samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.880 kr. pr. måned i 2022. Hvis du ønsker at bestille den fulde forplejningspakke, får du et prisnedslag, så du betaler den maksimale samlede forplejningsudgift.

Hvis du bor i en plejebolig med fast personale kan du fravælge forplejning, hvis du selv kan stå for indkøb, produktion og oprydning. 

Ydelse  Pris pr. måned
Kulturelle aktiviteter 107 kr.
Leje af linned (sengetøj og håndklæder) 202 kr. 
Toiletartikler  173 kr. 
Rengøringsartikler 60 kr. 

Takster for serviceydelser i plejeboligerne bliver reguleret en gang om året. 

Madservice

Madservice Pris pr. ret
Kølet mad  57 kr. 
Normal portion varm mad 74 kr.
Lille portion varm mad 71 kr.

Priserne bliver reguleret en gang om året. Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter den maksimale pris, som du må betale for levering af kølet mad (en kold hovedret). Din egenbetaling for levering af en kølet hovedret må maksimalt være 57 kr. i 2021.

Priser for smørrebrød, forret og dessert mv. kan du finde på leverandørernes hjemmesider.

Læs om madservice for hjemmeboende

Linnedservice

Prisen for linnedservice for hjemmeboende er 391 kr. pr. måned i 2022.

Læs om hjemmehjælp

Dagcentre og daghjem

Prisen for dagcenter i 2022 er: 

Dagcenter Pris pr. gang
Med frokost og med kørsel 106 kr.
Med frokost og uden kørsel  73 kr.
Uden frokost og med kørsel  80 kr. 
Uden frokost og uden kørsel  47 kr. 

Prisen for daghjem i 2022 er: 

Daghjem Pris pr. gang
Ophold på daghjem med kørsel  136 kr. 
Ophold på daghjem uden kørsel 123 kr.

Læs om dagcentre og daghjem

Omsorgstandpleje

Prisen for omsorgstandpleje i 2022 er: 

Ydelse  Pris pr. måned 
Omsorgstandpleje 46 kr. 

Du vil blive opkrævet betaling for et helt år ad gangen. Beløbet fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet. 

Læs om omsorgstandpleje

Midlertidigt ophold

Ydelse Pris pr. dag  Pris pr. måned
Midlertidigt ophold 129,33 kr.  3.880 kr. 

Kørsel til og fra træning

Du kan få kørsel til træning, hvis du har vanskeligt ved eller ikke er i stand til at transportere dig selv, herunder med offentlige transportmidler. Der er en egenbetaling på kørslen.

Din egenbetaling udgør i 2022:

Kørsel  Pris pr. gang
Kørsel til og fra individuel træning efter SEL 44,50 kr.
Kørsel til og fra holdtræning efter SEL  33 kr.

Læs om genoptræning og rehabilitering