Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Kvalitet og service på ældre- og sundhedsområdet

Få overblik over hvornår du får svar på din ansøgning og se kvalitetsstandard og servicebeskrivelse for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune.

Få overblik over serviceniveau og frister for sagsbehandling

Kvalitetsstandard og servicebeskrivelse

I Servicebeskrivelsen kan du læse om den hjælp, du kan forvente, når du har fået bevilget praktisk og personlig hjælp og pleje eller træning i hverdagsaktiviteter.

Kommunalbestyrelsen vedtager én gang om året en kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp og pleje, rehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træning i kommunen.

Kvalitetstandarden indeholder en beskrivelse af:

  • Serviceniveauet, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt.
  • Forvaltningsgrundlaget som bl.a. beskriver, hvordan vi træffer afgørelser om hjælpen.
  • Servicebeskrivelse til borgerne, som giver indsigt i det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Læs Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune

Læs Servicebeskrivelse for praktisk og personlig hjælp og pleje 

Hvornår får du svar på din ansøgning - sagsbehandlingsfrister

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for behandling af ansøgninger på det sociale område. Sagsbehandlingsfristen afhænger af, hvad du søger om.

Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning, til vi senest skal have truffet afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til det, du søger om. Kan vi ikke overholde fristen, får du skriftlig besked om, hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse.

Fristerne gælder også for klager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen tage stilling til sagen igen, det vil sige, hvor sagen er det, der hedder ”hjemvist” til ny behandling i kommunen.

Find de væsentligste sagsbehandlingsfrister på pleje- og sundhedsområdet

Borgertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet 2024