Gå til hoved indhold

Tilbud om kørsel til ældre

Hvis du ikke kan benytte kollektiv trafik, fx bus, tog eller metro, kan du søge om hjælp til kørsel.

Flexhandicap (ældrekørsel)

Er du svært bevægelseshæmmet, blind eller svagsynet, og kan du ikke bruge den kollektive trafik, kan du søge om Flexhandicap. Det kræver dog, at du: 

 • Har fået bevilget en kørestol eller et gangredskab. Det kan fx være en rollator, en gangbuk eller krykker (albuestokke).
 • Eller er blind eller stærkt svagsynet. Det betyder, at din synsstyrke er på 10 pct. eller mindre, eller at du har komplikationer, der gør, at du kan se mindre end 10 pct. Det kan fx være indskrænkning af dit synsfelt.

  Det er Movia, der står for kørslen. Movia Flexhandicap er kollektiv handicapkørsel fra dør til dør i små specialindrettede busser.

Læs om Movia Flexhandicap

Sådan søger du Flexhandicap (ældrekørsel)

For at søge om handicapkørsel skal du først udfylde et ansøgningsskema. Skemaet skal du sende til os som vedhæftet fil i en mail.

Du kan scanne det udfyldte skema og sende det som en pdf-fil. Ellers kan du tage et billede med din telefon og vedhæfte det i mailen.

Billedet skal være skarpt og tydeligt.

Ansøgningsskema til Flexhandicap

Hvis du skriver personlige informationer til kommunen, skal du gøre det sikkert med Digital Post.

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Kan en anden søge på mine vegne?

Ja, hvis du ikke selv er i stand til at søge, har du mulighed for at give en anden fuldmagt til at søge på dine vegne.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at ringe til Pleje og Sundhed. 
Tlf.: 39 98 05 83

Mandag til torsdag mellem kl. 14-16 kan du få kontakt med en medarbejder med specifik viden om flexhandicap. Du er også velkommen til at ringe i den øvrige telefontid, hvor medarbejderne også er klar til at vejlede- og hjælpe dig bedst muligt. Du kan ringe til os:

 • mandag til torsdag kl.8-16 
 • fredag kl. 8-14

Pleje og Sundhed hjælper borgere, der har brug for hjemmehjælp og hjemmesygepleje, en ældre- og handicapvenlig bolig, hjælpemidler, genoptræning og forebyggelsestilbud.

Sådan bestiller du din rejse

Bliver du godkendt til handicapkørsel, opretter Movia dig som flexkunde. Du får tilsendt et velkomstbrev med nærmere forklaring.

Du kan også ringe til Movias kundeservice.
Tlf.: 36 13 14 00.

Når du er oprettet som flexkunde, bestiller du din rejse på Movias hjemmeside.

Bestil flextrafik-tur 

Parkeringskort til bil

Som bilist med et handicap kan du bruge parkeringspladser med kørestolssymbol. Du skal have dit handicapparkeringskort liggende i forruden.
Kortet giver dig også nogle fordele i forhold til tidsbegrænsninger og betaling.

Du kan søge om et parkeringskort, hvis du opfylder én af de nævnte betingelser:

 • Du opfylder betingelserne for støtte til bil efter Servicelovens bestemmelser.
 • Du er godkendt til individuel handicapkørsel.
 • Hvis du har en varigt nedsat funktionsevne og en stærkt nedsat gangdistance.

Parkeringskortet koster 425 kr. og er gyldigt i op til 10 år.
Når kortet udløber, skal du søge på ny. Det koster 250 kr.

Læs og søg om parkeringskort til handicapbiler

Kan en anden søge på mine vegne?

Ja, hvis du ikke selv er i stand til at søge, har du mulighed for at give en anden fuldmagt til at søge på dine vegne.

Så skal du eller den, der søger for dig, kontakte Danske Handicaporganisationer. 
Tlf.: 36 75 17 77

Kørsel til læge

Du kan få tilskud til en taxa til din læge og speciallæge, hvis du ikke kan bruge offentlig transport. Du kan også få tilskud, hvis du er i sikringsgruppe 1. Det er du, hvis der står et 1-tal midt på dit gule sundhedskort.

Er du pensionist eller førtidspensionist, skal turen være dyrere end 25 kr.

Du skal selv bestille taxaen og lægge ud for turen.

Taxachaufføren skal give dig en kvittering for turen, og kvitteringen skal stemples hos lægen.

Husk også kvittering for hjemturen. Den skal dog ikke stemples af lægen.

Skriv dit fulde navn, adresse og CPR-nummer på kvitteringerne og send et billede af kvitteringerne. Billedet skal være tydeligt. Du kan  sende sikker e-post til os via borger.dk. Under 'Emne' skriver du "Kommuneservice".

Send Digital Post til Gentofte Kommune 

Beløbet bliver udbetalt på din NemKonto. 

Kørsel til genoptræning

Du har mulighed for at benytte en kørselsordning, hvis du har svært ved at komme til og fra genoptræning.

Hvis du har modtaget en genoptræningsplan fra et hospital, har du ret til at blive kørt mellem din bopæl og Center for Rehabilitering og Forebyggelse (Tranehaven).

Hvis du ikke har fået en genoptræningsplan fra hospitalet, skal du selv betale for kørslen.

Du kan kontakte Center for Rehabilitering og Forebyggelse (Tranehaven) for høre mere om din mulighed for at bruge ordningen. 
Tlf.: 39 98 88 00

Kørsel til hospital

Du kan blive kørt til og fra hospitalet i forbindelse med behandling eller undersøgelser. Du skal dog opfylde mindst én af følgende betingelser:

 • Du modtager folke- eller førtidspension.
 • Du indkaldes i forbindelse med hospitalsbehandling til videre ambulant behandling.
 • Du bor længere end 50 kilometer fra det hospital, du hører til.
 • Derudover skal du forbi hospitalet mere end én gang i samme forløb eller hjem på en lægeordineret orlov under indlæggelse.
 • Du kan ikke bruge den offentlige transport.

Læs om transport til og fra behandlingssted 

Kollektiv trafik

Der er forskellige regler for dine muligheder i den kollektive trafik. De varierer i forhold til, hvor gammel du er, og om du rejser lokalt eller på tværs af landet.

Læs om DSB's billetter og kort til kollektiv transport