Gå til hoved indhold

Helbredstillæg

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Værd at vide

 • Helbredstillæg er et særligt tilskud til pensionister med begrænsede indtægter ved siden af pensionen og med begrænset formue 
 • Det er et krav, at helbredsudgifterne er dækket af tilskud efter Sundhedsloven (sygesikringstilskud).
 • Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent.
 • Helbredstillægget udgør op til 85 % af din egen andel af udgifter til medicin,
  tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og
  kiropraktorbehandling, hvortil der er ydet tilskud efter sundhedsloven.
 • Tilskud kan også gives til behandling udført i andre EU-lande.
 • Når du ansøger vil din likvide formue på ansøgningstidspunktet indgå i vurderingen
 • Det er kommunen, der vurderer, bevilger og udbetaler helbredstillæg

Selvbetjening

Spørgsmål og svar