Gå til hoved indhold

Seniorrådet

Seniorrådet er valgt for en 4-årig periode af borgere, der er fyldt 60 år i Gentofte kommune. Rådet arbejder med at synliggøre ældres behov og at skabe et samarbejde mellem ældre og kommunen.

Om seniorrådet

Seniorrådet består af ni medlemmer, der vælges ved direkte valg. Samtidig vælges op til ni stedfortrædere.
Rådet vælger sin formand på det første møde efter valget.

Rådets funktionsperiode er fire år og følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. 

Næste valg til seniorrådet afholdes i oktober 2025. 

Opgaver

Rådets hovedopgaver er bl.a.:

  • at holde løbende kontakt til ældre, således at deres forhold, behov og ønsker er kendt
  • at sikre bedst mulig orientering til ældre
  • at skabe et forum for samarbejde, høring og debat om ældres vilkår
  • at udtale sig om budgetter for ældre og
  • at forestå formidling af kontakt til andre forvaltningsområder
  • at præge lovgivningen på kommunens ældrelov direkte og indirekte gennem Danske Ældreråd.

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Det kan ikke diskutere sager om enkeltpersoner.

Læs dagsordener og referater fra møder i seniorrådet

Seniorrådets medlemmer

Oversigt over Gentofte Seniorråds medlemmer i perioden 2022 til 2025

Spørgsmål og svar