Gå til hoved indhold

Seniorrådet

Rådet har som formål at synliggøre ældres behov, at orientere ældre og skabe et samarbejde mellem ældre og kommunen.

Seneste nyt

Om seniorrådet

Seniorrådet består af ni medlemmer, der vælges ved direkte valg. Samtidig vælges op til ni stedfortrædere.
Rådet vælger sin formand på det første møde efter valget.

Rådets funktionsperiode er fire år.

Næste valg til Seniorrådet afholdes i oktober 2021. Læs mere om opstilling m.v. på gentofte.dk/seniorrådsvalg

Opgaver

Rådets hovedopgaver er bl.a.:

  • at holde løbende kontakt til ældre, således at deres forhold, behov og ønsker er kendt
  • at sikre bedst mulig orientering til ældre
  • at skabe et forum for samarbejde, høring og debat om ældres vilkår
  • at udtale sig om budgetter for ældre og
  • at forestå formidling af kontakt til andre forvaltningsområder

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Det kan ikke diskutere sager om enkeltpersoner.

Læs dagsordener og referater fra Seniorrådet

 

Spørgsmål og svar