Gå til hoved indhold

Seniorrådet

Rådet har som formål at synliggøre ældres behov, at orientere ældre og skabe et samarbejde mellem ældre og kommunen.

Om seniorrådet

Stemme- og valgret

Alle borgere med fast bopæl i Gentofte Kommune, der er fyldt 60 år er stemmeberettigede og valgbare til Seniorrådet. Der blev afholdt valg til Seniorrådet i oktober 2018.

Rådet

Rådet består af ni medlemmer, der vælges ved direkte valg. Samtidig vælges op til ni stedfortrædere.
Rådet vælger sin formand på det første møde efter valget.

Rådets funktionsperiode er fire år.
Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Det kan ikke diskutere sager om enkeltpersoner.

Opgaver

Rådets hovedopgaver er bl.a.:

  • at holde løbende kontakt til ældre, således at deres forhold, behov og ønsker er kendt
  • at sikre bedst mulig orientering til ældre
  • at skabe et forum for samarbejde, høring og debat om ældres vilkår
  • at udtale sig om budgetter for ældre og
  • at forestå formidling af kontakt til andre forvaltningsområder

Læs dagsordener og referater fra Seniorrådet

Seniorrådets medlemmer

Her er medlemmerne af Gentofte Kommunes Seniorråd pr. 1. januar 2019.

Inger Hee, (formand)
Prinsesse Alexandrines Allé 7
2920 Charlottenlund
tlf. 40 28 47 97 - Ingerhee1@gmail.com

Alf Wennevold, (næstformand)
Enighedsvej 11
2920 Charlottenlund
tlf. 39 63 68 47 - alfwennevold@hotmail.com

Susanne Borch
Hyldegårdsvej 21, 2. th.
2920 Charlottenlund
Arbejdsadresse: EMBOLEX Advokater, Susanne Borch, Strandvejen 60, 2900 Hellerup
tlf. 88 82 56 30 - sb@embolex.dk

Preben Bildtoft
Kærvangen 38
2820 Gentofte
tlf. 61 67 65 80 - preben.bildtoft@gmail.com

Per Bjarvin
Mosegårdsvej 87
2820 Gentofte
tlf. 31 43 49 13 - perbjarvin@gmail.com

Susi Alsfelt Riise-Knudsen
Fortunvej 41
2920 Charlottenlund
tlf. 39 64 40 10 - Susi.alsfelt@hotmail.com

Ole Scharff-Haarbye
Adolphsvej 64, 1. th.
2820 Gentofte
tlf. 39 65 27 28 - Scharff.haarbye.ole@gmail.com

Mona Gøthler
Sønderdalen 20
2870 Dyssegård
tlf. 39 67 31 33, mobil: 21 67 87 28 - mgfm@webspeed.dk

Else Ørsted
Baunegårdsvej 40
2820 Gentofte
tlf. 21 64 41 91 - elseorsted@gmail.com

Følgende tre medlemmer af Kommunalbestyrelsen er udpeget til at deltage i Seniorrådets møder:

Bente Frimodt-Møller, befr@gentofte.dk

Anne Hjorth, anhj@gentofte.dk

Per Bruun Andersen, pba@gentofte.dk