Gå til hoved indhold

Sådan søger du bolig til ældre eller plejehjem

Få overblik over de forskellige trin i processen, når du søger en ældre- og handicapvenligbolig, en beskyttet bolig eller en plads på plejehjem.

Forberedelse

Når du bliver ældre, kan dit boligbehov ændre sig i takt med, at du får behov for hjælp til at klare de nødvendige opgaver i hjemmet, fx personlig pleje, og rengøring.

I Gentofte Kommune er der er tre typer boliger, som kan understøtte dine behov:

  • Ældre- og handicapvenlige boliger
  • Beskyttet bolig
  • Plejehjem 

Inden du søger en bolig, er det en god ide at orientere dig, så du kender de forskellige boligtyper, beliggenhed og kriterierne, du skal opfylde.

Inden du bliver godkendt til en bolig, ser vi på om fx træning og tilpasning af din bolig og den hjælp, du modtager i dag, kan gøre, du kan blive boende.

Læs hvad der skal til for at få en bolig og de forskellige boligtyper

Søg en bolig

Når du ringer til Myndighed i Pleje og Sundhed, vil vi hjælpe dig med at afklare din situation.

Hvis du opfylder kriterierne for en af de tre boligtyper, får du tilsendt et ansøgningsskema via Digital Post. Hvis du er fritaget fra Digital Post, modtager du det med posten. Når du sender ansøgningsskemaet tilbage til os, skal du sende det via borger.dk. 

Du kan søge ældre- og handicapvenlig bolig, beskyttet bolig eller plejehjem på borger.dk

Vil du vide mere om dine muligheder eller har spørgsmål om en aktuel ansøgning, kan du kontakte Myndighed i Pleje og Sundhed.
Tlf.: 39 98 05 83

Alle hverdage mellem kl. 8-11 kan du få kontakt med en medarbejder med specifik viden om ansøgning om ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger. Hvis du har spørgsmål til ventelister kan du få kontakt med en medarbejder med specifik viden om dette mandag til torsdag kl.14-16. 

Du er også velkommen til at ringe i den øvrige telefontid, hvor medarbejderne også er klar til at vejlede- og hjælpe dig bedst muligt. Du kan ringe til os:

  • mandag til torsdag kl.8-16 
  • fredag kl. 8-14

Hvornår kan du ikke søge en bolig

Du kan ikke blive visiteret til en ældre- og handicapvenlig bolig udelukkende på grund af:

  • din alder
  • at din bolig er for stor eller for dyr
  • at du er utryg ved at bo- eller være alene
  • at du har solgt dit hus og står uden bolig.

Kan en anden søge på mine vegne?

Ja, hvis du ikke selv er i stand til at søge, har du mulighed for at give en anden fuldmagt til at søge på dine vegne.

Så skal du eller den, der søger for dig, kontakte Pleje og Sundhed.
Tlf.: 39 98 05 83

Ansøgningsskemaet

På ansøgningsskemaet skal du sætte kryds der, hvor du ønsker at bo og sende ansøgningsskemaet retur til boligvisitationen.

Du kan være skrevet op til alle eller til udvalgte bebyggelser. Du skal være opmærksom på, at ventetiden kan være lang, hvis du kun er skrevet op til 1 eller 2 bebyggelser.

Besøg i dit hjem

Når vi har modtaget dit udfyldte ansøgningsskema, vil vi kontakte dig for at aftale et besøg i dit hjem.

Under besøget taler vi om dine ønsker og behov, og om hvad der er svært for dig i hverdagen, der hvor du bor nu. Besøget tager typisk ca. 1 time. Du er velkommen til at have en pårørende med. Du behøver ikke at forberede noget inden besøget.

Nogle gange tager vi også kontakt til din læge, hjemmeplejen og andre, som kan hjælpe med at belyse situationen og dine behov.

Når du søger en ældre- og handicapvenlig bolig ser vi også på, om vi kan hjælpe dig til at blive boende i din nuværende bolig. Det kan fx være, at dit hjem kan blive indrettet, så du bedre kan komme rundt. Det kan også være, at et hjælpemiddel eller genoptræning kan hjælpe dig til at blive i dit hjem.

Svar på din ansøgning

Når vi har alle relevante oplysninger, modtager du et skriftligt svar (afgørelse) inden for 20 arbejdsdage.

Hvis du bor i en anden kommune og søger bolig i Gentofte Kommune, kan der gå lidt længere tid - op til 30 arbejdsdage.

Vi sender afgørelsen med Digital Post. Hvis du er fritaget for Digital Post, får du afgørelsen med posten.

Ønsker du at klage over afgørelsen, står der i brevet, hvordan du gør.

Ventelister

Du står på venteliste fra den dato, vi har godkendt dig til en bestemt boligtype.

Er du godkendt til en ældre- og handicapvenlig bolig, er der en venteliste.

Er du godkendt til en beskyttet bolig eller plejehjem, er du enten optaget på fritvalgslisten eller garantilisten. Det afhænger af, hvad du har ønsket og udfyldt på ansøgningsskemaet.

På garantiventelisten er du skrevet op til alle bebyggelser inden for en boligtype, fx alle plejehjem i kommunen. På garantiventelisten er du garanteret en bolig inden for 2 måneder. Ønsker du specifikke bebyggelser, står du på fritvalgslisten.

Hvor længe skal du vente?

Ventelisterne ændres hver uge. Vi kan derfor kun give dig vejledende oplysninger om, hvor lang tid du skal vente på en bolig. Du er velkommen til at kontakte boligvisitationen for at få oplyst, hvor mange borgere der her og nu er på venteliste, og hvad din anciennitet på ventelisten er.

Hvis du skifter mening

Hvis du ønsker at skifte fra fritvalgslisten til garantiventelisten ændres din anciennitet til den dato, hvor du kontakter os med ønsket.

Hvis du ønsker at ændre dine ønsker for, hvor du gerne vil bo, er det også muligt. Det ændrer ikke ved din anciennitetsdato på ventelisten.

Mens du venter på en plejehjembolig 

Du skal som udgangspunkt opholde dig i eget hjem, mens du venter på en plejehjemsbolig. 

Hvis vi vurderer, at du ikke kan opholde dig i eget hjem, mens du venter på en plejehjemsbolig, kan du bo på en midlertidig plads på Drossellunden i op til to måneder. Det gælder både, hvis du søger plejehjem i Gentofte Kommune eller i en anden kommune. 

Tilbud om en bolig

Når vi har en ledig ældre- og handicapvenlig bolig vurderer vi, hvem der aktuelt har det største behov. Hvis du og en anden borger har lige store behov for en bolig, tilbyder vi boligen til den af jer, der har længst anciennitet på ventelisten.

Når vi har en ledig beskyttet bolig eller plejehjem, prioriterer vi borgere, der står på plejeboliggarantilisten. Herefter vurderer vi, hvem der aktuelt har det største behov. Hvis du og en anden borger har lige store behov for en bolig, tilbyder vi boligen til den af jer, der har længst anciennitet på ventelisten.

Når vi kan tilbyde en bolig, får du et brev i Digital Post. Hvis du er fritaget, får du brevet med posten.

I brevet er der praktiske oplysninger om boligens størrelse, husleje, indskud, og de månedlige udgifter til varme og elektricitet.

Der står også en overtagelsesdato, og hvem du skal kontakte for at se boligen, når det drejer sig om ældre- og handicapvenlig bolig eller en beskyttet bolig.

Hvis det er en plejehjemsbolig vil du blive kontaktet af en medarbejder fra plejehjemmet, så I kan aftale, hvornår du og dine pårørende kan komme og se boligen.

Svar på tilbud om bolig

Når du bliver tilbudt en ældre- og handicapvenlig bolig eller en beskyttet bolig har du 5 dage til at beslutte, om du ønsker boligen. Overtagelse vil være til den 1. eller 15. i måneden.

Når du bliver tilbudt en plejehjemsbolig, skal du tage stilling til, om du ønsker at tage imod tilbuddet og aftale en dato for indflytning, den dag du eller dine pårørende besøger stedet.

Hvis du har behov for at søge boligstøtte, varmetillæg og lån til indskud, kan du læse mere om, hvordan du gør, og hvem du skal kontakte

Læs om boliger til ældre

Hvis du takker nej til en bolig

Takker du nej til en bolig flere gange, kontakter vi dig og sætter din plads på ventelisten på pause.

Ældre- og handicapvenlig bolig

Hvis du takker du nej til et tilbud om en bolig, får du en ny anciennitetsdato på ventelisten, som er den dato, du takker nej.

Beskyttet bolig og plejehjem

Hvis du takker nej til et tilbud på garantilisterne, bliver garantien nulstillet. Der kan derfor gå 2 nye måneder, før du er sikker på at få et nyt tilbud.

Hvis du takker nej til et tilbud på fritvalgslisten, får du en ny anciennitetsdato på ventelisten, som er den dato, du takker nej.

Flyt ind i dit nye hjem

Når du skal flytte ind i en ny bolig, er der mange praktisk opgaver, du skal have på plads sammen med dine pårørende.

Har du ikke har pårørende, en advokat eller andre, der kan hjælpe dig, og har du brug for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte Myndighed. 
Tlf.: 39 98 66 38 eller
Tlf.: 39 98 66 37