Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Hjælpemidler og tilpasning af din bolig

Der findes mange hjælpemidler, som kan gøre din hverdag lettere. Nogle hjælpemidler skal du selv købe, andre kan du få eller låne af kommunen.

Dine muligheder

Når der opstår problemer med at klare hverdagen, er der flere muligheder for hjælp. Nogle gange kan et hjælpemiddel eller en anden indretning af din bolig være en hjælp.

Der er en lang række hjælpemidler, som du selv kan købe. De fleste af dem kan du finde i hjælpemiddeldatabasen. 

Eksempler på hjælpemidler, du selv skal købe, er køkkenredskaber, gribetænger og hvilestole.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Myndighed i Pleje og Sundhed.
Tlf.: 39 98 05 83

Alle hverdage mellem kl. 11-14 kan du få kontakt med en medarbejder med specifik viden om hjælpemidler. Du er også velkommen til at ringe i den øvrige telefontid, hvor medarbejderne også er klar til at vejlede- og hjælpe dig bedst muligt. Du kan ringe til os:

 • mandag til torsdag kl.8-16 
 • fredag kl. 8-14

Pleje og Sundhed hjælper borgere, der har brug for hjemmehjælp og hjemmesygepleje, en ældre- og handicapvenlig bolig, hjælpemidler, genoptræning og forebyggelsestilbud.

Læs om hjælpemidler på Hjælpemiddeldatabasens hjemmeside

Udskrevet fra hospital

Hvis du i en periode har brug for hjælpemidler, fx en rollator, fordi du er i et behandlingsforløb eller lige er blevet udskrevet fra hospitalet, så skal hospitalet udlevere hjælpemidlerne.

Åbent hjælpemiddeldepot - hent hjælpemidler uden forudgående sagsbehandling

Hvis du er borger i Gentofte Kommune, kan du møde op eller ringe for at få udleveret udvalgte hjælpemidler uden forudgående sagsbehandling på hjælpemiddeldepotet. 

Du kan hente: 

 • Badebænk m/u ryglæn
 • Badekarsbræt
 • Toiletforhøjer m/u armlæn
 • Supporter med armlæn
 • Toiletstol uden kip
 • Albuestok
 • Rollator (inkl. tilbehør som bakke eller stokkeholder ved behov)
 • Gummiramper ved udlevering af rollator
 • Transportkørestol med benstøtter (standard manuel krydsramme stol) inklusive standard pude. 

Åbent hjælpemiddeldepot er på Emmasvej 10, og åbningstiderne er:

 • mandag til onsdag kl. 8-14
 • torsdag kl. 14-17
 • fredag er der lukket. 

Når du henter hjælpemidlerne, bliver de indstillet korrekt til dig, og du kan få relevant information og blive vejledt i at bruge hjælpemidlet, herunder evt. montering. Vi registrerer hjælpemidlet på dit cpr-nr., når du får det udleveret.

Hvis du ikke selv kan møde på på hjælpemiddeldepotet, kan dine pårørende afhente det for dig.

Hvem kan derudover søge?

Du kan søge om et hjælpemiddel eller en tilpasning af din bolig, hvis du kan sige ja til disse punkter:

 • Du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Din læge har vurderet, at der ikke er muligheder for behandling. Det vil sige, en operation eller en anden behandling ikke vil forbedre din situation.
 • Hjælpemidlet kan give en væsentlig lettelse i din hverdag.
 • En tilpasning af din bolig vil gøre din bolig bedre egnet til dig.

Når du søger kommunen om hjælp, ser vi på, om træning eller genoptræning kan forbedre din situation. I nogle tilfælde kan træning og genoptræning være med til, at du kan genvinde funktioner, fx at gå på trapper. Træning kan også gøre, at du kan blive ved med at klare dig uden hjælpemidler eller tilpasning af din bolig.

Læs om genoptræning og rehabilitering

Kan en anden søge på mine vegne?

Ja, hvis du ikke selv er i stand til at søge, har du mulighed for at give en anden fuldmagt til at søge på dine vegne.

Så skal du eller den, der søger for dig, kontakte Pleje og Sundhed.
Tlf.: 39 98 05 83

Typer af hjælpemidler

Du kan søge to typer af hjælpemidler:

 • Udlånshjælpemidler
 • Personlige hjælpemidler.

Udlånshjælpemidler er hjælpemidler, kommunen har indkøbt og udlåner til dig, så længe du har brug for det. Når du ikke længere har behov for hjælpemidlet, kan det udlånes til en anden. Denne type af hjælpemidler er fx badestole, kørestole, rollatorer, og toiletstole.

Personlige hjælpemidler er enten engangshjælpemidler eller hjælpemidler, som er specielt tilpasset dig. Det er fx bandager, brystprotester, diabeteshjælpemidler, kompressionsstrømper, ortopædiske sko og -indlæg, parykker, proteser, skinner og stomihjælpemidler.

Bleer og katetre

Har du besvær med at holde på urin eller afføring, skal du kontakte din egen læge, som kan hjælpe dig med at blive undersøgt og udredt.

Vi får besked, hvis din læge vurderer, at du har et behov for bleer og katetre. Derefter kontakter en kontinenssygeplejerske dig. 

Høreapparater

Indlæg og ortopædiske sko

Hvis du har en varig lidelse, hvor der ikke er flere behandlingsmuligheder, kan du søge om indlæg og/eller ortopædiske sko.

En varig lidelse, hvor der ikke er flere behandlingsmuligheder, vil fx sige, at en operation ikke kan forbedre din tilstand.

Det er din egen læge, en speciallæge eller en hospitalslæge, som undersøger dig og laver en vurdering.

Ud fra lægens vurdering afgør vi, om du kan få bevilget ortopædiske sko og evt. indlæg. For at vi kan behandle din ansøgning, skal du derfor først undersøges af en læge.

Du kan søge om indlæg og sko via borger.dk. Du kan vedhæfte oplysninger fra din læge i ansøgningsskemaet.

Får du bevilget ortopædiske sko, er der en egenbetaling på 980 kr., hvis du er voksen, og 540 kr., hvis du søger til et barn.

Søg om sko og indlæg på borger.dk

Kompressionsstrømper

På baggrund af en principafgørelse bevilliger Gentofte Kommune kompressionsstrømper, hvis formålet er at afhjælpe varige følger af en nedsat funktionsevne. 

Hvis du tidligere har fået bevilget kompressionsstrømper, kan du opleve at du ikke længere opfylder betingelserne for bevilling som følge af principmeddelelsen. Den ændrede sagsbehandling kan give længere ventetid end sædvanligt både i forhold til nye bevillinger og genbevillinger, da vi kan være nødt til at indhente nye lægelige oplysninger.

Hvornår kan du ikke få bevilliget kompressionsstrømper?

Hvis kompressionsstrømperne er en del af din behandling, eller hvis formålet med kompressionsstrømperne er at forbedre, vedligeholde eller forhindre forringelse af dit aktuelle funktionsniveau, er du ikke berettiget til bevilling af kompressionsstrømper fra kommunen.

Hvis kompressionsstrømperne er en del af din behandling, skal du kontakte den læge eller afdeling, som er ansvarlig for din behandling, for vejledning. 

Du kan komme ud for, at hverken kommunen eller sundhedsvæsenet kan dække udgiften til kompressionsstrømper, hvilket betyder, at du selv skal købe dem. 

Søg personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler er fx bandager, brokbind, brystprotester, diabeteshjælpemidler, kompressionsstrømper, korsetter, lændebælter, ortopædiske sko og –indlæg, parykker, proteser, skinner og stomihjælpemidler. De personlige hjælpemidler kaldes også kropsbårne hjælpemidler.

Støttestrømper, som du bruger på flyrejser, skal du selv købe. Kommunen bevilger kun støttestrømper, som en læge har ordineret til dig på grund af dit helbred.

Husk lægeoplysninger inden du søger

For at vurdere, om du kan få bevilget et hjælpemiddel, har vi brug for oplysninger fra din læge. Det er derfor en god ide, hvis du bliver undersøg, inden du søger og vedlægger oplysningerne fra lægen i ansøgningen. Det kan være fra din praktiserende læge eller en læge på hospitalet.

Ansøgning med lægelige oplysninger

Du ansøger via borger.dk. I ansøgningen kan du vedhæfte oplysninger fra lægen. Hvis du er undersøgt (udredt) på hospitalet, kan du finde dine oplysninger ved at logge på sundhed.dk.

Hvis du ikke har mulighed for at sende oplysninger fra lægen, er det vigtigt, at du i ansøgningen skriver hvor og hvornår, du er blevet undersøgt af en læge. Det er også vigtigt, at du samtidig giver tilladelse (samtykke) til, at vi får adgang til oplysningerne.

Vent på bevilling før du køber

Personlige hjælpemider indkøber du selv med en bevilling fra os. Du kan tidligst købe hjælpemidlet, når du har fået bevillingen. Hvis du køber hjælpemidlet før, du har fået en bevilling, skal du selv betale det.

Egenbetaling

Når du modtager en bevilling, får du oplysninger om, hvilke leverandører vi har aftaler med. Hvis du vælger et hjælpemiddel, der er dyrere end det hjælpemiddel, du kan få gennem en af leverandørerne, skal du selv betale merudgiften.

Søg om personligt hjælpemiddel på borger.dk

Søg udlånshjælpemidler

Hjælpemidler til udlån er hjælpemidler, som du kan låne af kommunen. Det kan fx være kørestole, rollatorer eller badetaburet/badebænk.

 • Du skal som udgangspunkt ikke betale for hjælpemidlet
 • Du skal selv stå for drift og vedligehold (f.eks. pumpe dæk på kørestolen og smøre bevægelige dele)
 • Du kan som regel få det repareret eller byttet, hvis det går i stykker
 • Du skal levere hjælpemidlet tilbage, hvis du ikke længere har behov for det.

For at kunne vurdere din ansøgning bedst muligt, vil en medarbejder kontakte dig og eventuelt komme på besøg for at tale med dig om dine muligheder og behov.

Søg om hjælpemiddel til udlån

Hent, aflever og få råd om hjælpemidler

Hvis du har fået bevilget et hjælpemiddel til udlån, kan du hente det på Hjælpemiddeldepotet. Så behøver du ikke være hjemme i et bestemt tidsrum og vente på, at vi kommer forbi med det.

Hvis du ikke selv kan hente dit hjælpemiddel, kommer vi hjem med det til dig.

Når du ikke længere har brug for hjælpemidlet, skal du aflevere det igen på Hjælpemiddeldepotet. Hvis du ikke selv kan aflevere det, så lav en aftale med os, så henter vi det på din adresse.

Husk CPR-nr., hvis du henter eller afleverer hjælpemidler for en anden.

Hjælpemiddeldepotet
Bernstorffsvej 159 (indkørsel fra Emmasvej nr. 10)
Tlf.: 39 98 39 89
Åbent mandag-fredag kl. 8-14 både personlig henvendelse og på telefon.

Vejledning om brug af dit hjælpemiddel

Hver torsdag kl. 10-11 kan du få vejledning på Hjælpemiddeldepotet.

Her får du råd og vejledning af en medarbejder på depotet i samråd med en terapeut, som typisk er med over telefonen. Du kan fx få hjælp til korrekt indstilling og brug af de hjælpemidler, du allerede har.

Handicapbil

Du kan søge om at få tilskud til en bil, hvis du (eller dit barn) har et handicap, der i væsentlig grad:

 • vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil
 • forringer din evne til at færdes, eller du har aktiviteter uden for hjemmet, som giver dig et betydeligt behov for kørsel med bil.

Det er en betingelse, at dit behov for kørsel ikke kan løses ved andre ordninger.

Kommunen yder støtten som et rentefrit lån, der bliver afviklet over otte år. En del af lånet skal du betale afdrag på, resten er afdragsfrit. Den del, som du selv skal betale afhænger af din indkomst. Du skal selv betale for brændstof og forsikringer. Bilen skal have en kaskoforsikring.

Hvis du søger om en bil, vil du få besøg af en terapeut, som skal afklare dit behov.

Søg om tilskud til handicapbil
Læs pjecen om at søge handicapbil

Tilpasning af bolig

Tilpasning af din bolig kan i nogle tilfælde gøre det nemmere for dig at bo og klare dig i dit hjem. Det kan fx være opsætning af ramper eller døråbner.

For at vurdere dit behov for boligtilpasning vil en terapeut fra kommunen besøge dig. Hvis du får bevilget en tilpasning af din bolig, tilhører den dig og bliver din ejendom (fx døråbner). Det betyder, at du selv skal betale for drift, vedligehold, serviceeftersyn og reparation.

Søg om boligtilpasning

Ansøgning – når jeg er fritaget for Digital Post

Hvis du er fritaget fra Digital Post, kan du søge hjælpemiddel og boligtilpasning ved at printe og udfylde ansøgningsskemaet. 

Du skal sende det til:
Gentofte Kommune, Pleje og Sundhed
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Blanket til ansøgning om hjælpemiddel

Svar på ansøgning

Fristerne, for hvornår kommunen skal have truffet en afgørelse, gælder fra den dag, vi modtager din ansøgning.

Se fristerne for, hvor længe må kommunen må være om at behandle din sag

Hvis mit hjælpemiddel går i stykker

Hvis dit personlige hjælpemiddel går i stykker, skal du kontakte leverandøren, fx den bandagist, der har leveret en skinne eller en protese.

Hvis et hjælpemiddel, du har lånt af kommunen går i stykker, skal du kontakte Hjælpemiddeldepotet, som vil sørge for reparation.

Hjælpemiddeldepotet
Bernstorffsvej 159 (indkørsel fra Emmasvej nr. 10)
Tlf.: 39 98 39 89
Åbent mandag-fredag kl. 8-14 både ved personlig henvendelse og på telefon.

Særligt om punkteringer

Er din kørestol eller cykel, du har fået bevilget som hjælpemiddel, punkteret, skal du selv sørge for, at den bliver lappet, evt. hos en cykelsmed.