Dagtilbud til de yngste

Er dit barn mellem 0 og 6 år, kan du få plads til dit barn i et af kommunens dagtilbud.

For at få en plads til dit barn i et dagtilbud, skal du benytte vores digitale pladsanvisning.

Her kan du få overblik over ledige pladser i kommunens dagtilbud og få adgang til selv at booke en ledig plads ud fra kriterier som f.eks. startdato, afstand til jeres hjem m.m.

Du har adgang til digital pladsanvisning inden for/senest 3 dage efter barnets fødsel.

Du kan læse om og gøre indsigelse overfor dit økonomiske fripladstilskud her.

Du kan læse mere om de enkelte dagtilbud her på siden: Find daginstitution

Sådan søger du

Du finder digital pladsanvisning ved at logge ind i kommunens selvbetjeningsløsning BørneGenvej med dit NemID fra din computer eller via app'en "BørneGenvej". Her finder du fanen ”NemPlads”, der er placeret under fanen med dit barns navn eller cpr.nummer.

Digital pladsanvisning omfatter pladser i vuggestue, kommunal dagpleje, børnehave samt integrerede og kombinerede dagtilbud. 

Pasningsgaranti og søskendefordel

Gentofte Kommune har pasningsgaranti. Der er søskende fortrin når et af familiens søskendebørn allerede har en plads.
Hvis der er en ledig plads i dit ældre barns dagtilbud, når dit yngste barn har fået et cpr.nr., bliver der reserveret en plads til dit yngste barn. Du skal dog selv booke pladsen endeligt, inden dit yngste barn er 6 måneder ellers bortfalder reservationen.

I Gentofte Kommune betragtes børn som søskende, når de er tilmeldt på samme folkeregisteradresse, og bor sammen med den ene eller begge forældre.

Tilflyttere

Hvis du skal flytte til Gentofte Kommune, kan du få adgang til vores digitale pladsanvisning inden flytningen. Du får adgang ved at sende os en kopi af din købs- eller lejeaftale og dine personlige oplysninger via Digital Post. Husk at skrive "Pladsanvisningen" i emnefeltet.

Der kan gå op til 3 hverdage, fra vi har registreret din flytning, til du har adgang til Digital Pladsanvisning.

Der gælder særlige søskendefordelsregler for tilflyttere. Se  Visitationsregler for optagelse i dagtilbud gældende fra 1 januar 2019 om optagelse i dagtilbud.