Gå til hoved indhold

Vision og strategi for folkeskolerne

Eleverne på folkeskolerne i Gentofte Kommune skal have de bedste rammer for læring. Alle kan lære at lære mere – uanset baggrund. Det er grundtanken i vores vision, strategi og tiltag.

Vision: Læring uden grænser

Læring uden grænser er titlen på en fælles vision for folkeskolen i Gentofte. Vores skoler skal gøre børn og unge i stand til at begå sig i en verden i forandring og være medskabere af den.

Børn og unge skal udnytte og udvikle deres ressourcer og potentialer maksimalt. Og voksne skal indrette strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring.

Vi skal lære vores børn at gøre en forskel. Det er vores vision i nogle få ord.

Læs hele visionen:

Læring uden grænser

Strategi: Synlig læring

Synlig læring er Gentofte Kommunes strategi for læring, hvor:

  • læring og udvikling ses i barnets perspektiv.
  • børnene støttes i at tage aktivt del i egen læring.
  • læring og det systematiske arbejde med at lære indgår i alle aktiviteter.

En præmis er, at børn og unge bliver mere motiverede og får øget indflydelse på læring, når de hjælpes til fortsat at arbejde med:

  • Hvor er jeg?
  • Hvor skal jeg hen?
  • Hvad er så mine næste skridt?

Vi udvikler Synlig læring sammen med skoler i Gladsaxe og Rudersdal.

Læs mere om Synlig Læring og samarbejdet på siden:

Alle elever skal lære at lære mere

Strategi: Fællesskaber med forskellighed

Udvikling af fællesskaber er i fokus i Gentofte Kommune. Fællesskaber, hvor børn og unge oplever glæden ved at deltage. Fællesskaber med forskellighed, og fællesskaber der giver børn en oplevelse af at blive mødt.

’Strategi for fællesskaber for børn og unge i Gentofte Kommune 2016-2020’ anviser en tydelig, fælles retning for fællesskaber i dagtilbud, skole og sociale institutioner.

Gentofte Kommune har arbejdet systematisk med fællesskaber i en årrække. Og fællesskab indgår som gennemgående tema i visionerne ’Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden’ og ’Læring uden grænser’ og i ’Ledetråde for det gode ungeliv’.

Læs mere:

Strategi for fællesskaber for børn og unge 

 

Tiltag: Fremtidens udskoling

Fremtidens udskoling skal motivere eleverne på de ældste klassetrin og gøre dem klar til den digitale verden, de allerede er en del af.

I Fremtidens udskoling udforsker og skaber eleverne i samspil med omverdenen. De kan udvikle sig og være sig selv i stærke fællesskaber, og de får erfaringer med, at det at fejle er en del af at mestre noget.”

Læs mere:

Fremtidens udskoling