Gå til hoved indhold

Ungdomsuddannelser

En række tilbud sikrer dig, at du får den rigtige uddannelse og kommer godt i gang med voksenlivet.

Find et tilbud, der passer dig

Måske er du allerede i gang med en uddannelse, måske vil du gerne i gang. Her finder du en oversigt over tilbud til dig, der skal vælge ungdomsuddannelse og dig, der har brug råd og vejledningen inden du træffer dit valg.

Gymnasier og HF

Der findes fire gymnasiale uddannelser: STX, HHX, HTX og HF. STX, HHX og HTX varer tre år og optager unge, der har gennemført ti år i grundskolen. HF varer to år og optager også alle, der har gået 10 år i grundskolen.

  • STX og HF-uddannelserne indeholder mange fag inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.
  • HHX-uddannelsen fokuserer på virksomheds- og samfundsøkonomiske fag.
  • HTX-uddannelsen fokuserer på teknologiske og naturvidenskabelige fag.

Formålet for alle uddannelserne er at forberede dig til en videregående uddannelse. 

I Gentofte findes der fem gymnasier og to HF-kurser.

Erhvervsskoler

På erhvervsskolerne kan du tage en uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og praktikforløb. Der er to erhvervsskoler tæt på dig. 

U/NORD

NEXT

Ungdomsskolen

På Gentofte Ungdomsskole kan du gå i 10. klasse eller få støtte til at færdiggøre folkeskolen. Ungdomsskolen har også fritidstilbud om alt fra dykning, madlavning, sprog og meget mere.

Gentofte Ungdomsskole

UU-Gentofte

Ungdommens uddannelsesvejledning, UU-Gentofte, er et vejledningscenter for unge fra 7. - 10. klasse og for unge mellem 15 og 25 år, der har forladt grundskolen. Her kan du få vejledning, hvis du gerne vil i gang med en ungdomsuddannelse eller få støtte til at blive færdig.

UU-Gentofte

Kan du få SU?

Du kan få SU, når du er over 18 og tager en uddannelse. Læs om det hos Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Statens Uddannelsesstøtte