Gå til hoved indhold

Sprogstimulering af flersprogede børn

Den sproglige stimulering styrker barnets udvikling i dansk og forbereder barnet på skolestart. Barnets sprog vurderes i vuggestuen og børnehaven.

Værd at vide

  • Den dansksproglige stimulering sker i dit barns dagtilbud.
  • Flersprogede småbørn tilbydes på lige fod med etsprogede børn en sproglig vurdering ved 3-årsalderen.
  • Hvis dit barn også har sproglige vanskeligheder på modersmålet, kan I få hjælp af logopæder i PPR.

Spørgsmål og svar