Gå til hoved indhold

Børnevision og strategier for dagtilbud

Børn i Gentofte Kommune skal fra fødslen sikres et trygt fundament i en verden, hvor de vokser op og medvirker til forandring og mangfoldighed.

Børnevision

Med visionen "Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden" sikrer vi, at ethvert barn motiveres, inspireres og udfordres til toppen af dets potentiale.

Vi sætter alle kræfter i spil for at:

 • ethvert barn udvikler egen identitet i miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fælleskaber og forandre verden omkring sig.
 • forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer og skaber de bedste betingelser for børnene.

Med udgangspunkt i Levende nærvær, Legende læring og Lyttende samspil ønsker vi, at børnene bliver til ”nogen” og til ”noget”.

Det er ambitionen i visionen Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden.

Læs Børnevisionen

Indsats: Sammenhængende overgange

Vi lægger vægt på at skabe sammenhængende overgange og kontinuitet mellem vores tilbud for børn i alderen 0-6 år.

Til at understøtte dette arbejde har Kommunalbestyrelsen vedtaget retningslinjer for samarbejde og videndeling mellem dagtilbud og relevante aktører om børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, så vi bedst muligt kan:

 • skabe trygge overgange med de bedste betingelser for dit barns trivsel, læring og udvikling
 • sikre kontinuitet og sammenhæng i samarbejdet omkring dit barn
 • sikre systematisk videndeling i samarbejdet omkring dit barn
 • sikre en særlig opmærksomhed på børn i sårbare og udsatte positioner
 • sikre opfølgning og evaluering på vores professionelle samarbejde om børns overgange mellem tilbud.

Strategi: Fællesskaber med forskellighed

Udvikling af fællesskaber er i fokus i Gentofte Kommune. Fællesskaber, hvor børn og unge oplever glæden ved at deltage. Fællesskaber med forskellighed, og fællesskaber der giver børn en oplevelse af at blive mødt.

’Strategi for fællesskaber for børn og unge i Gentofte Kommune 2016-2020’ anviser en tydelig, fælles retning for fællesskaber i dagtilbud, skole og sociale institutioner.

Gentofte Kommune har arbejdet systematisk med fællesskaber i en årrække. Og fællesskab indgår som gennemgående tema i visionerne ’Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden’ og ’Læring uden grænser’ og i ’Ledetråde for det gode ungeliv’.

Læs mere:

Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsats: Fri for mobberi

Fri for mobberi er et antimobbe-program for de mindste børn. Gentofte Kommune har været en del af Fri for mobberi siden 2010.

Programmet består af en række pædagogiske materialer, der målrettet skal styrke børnefællesskabet og forebygge mobning.

Dagtilbud i Gentofte Kommune har implementeret og sikrer løbende understøttelse af programmet i samtlige daginstitutioner for børn i alderen 0-6 år.

Læs mere:

Fri for mobberi

Indsats: En times motion

Gentofte Kommunes vision om, at alle borgere skal have en times motion dagligt, gælder også for børnene i dagtilbud.

Bevægelse er en integreret del af det pædagogiske arbejde, og her ligger fokus på motorik og udviklingen af kropslige færdigheder.

Børn lærer og sanser gennem kroppen, og for børn mellem 0 og 6 år er det vigtigt, at den motoriske udvikling stimuleres.

Alle børn i dagilbud bliver motorikvurderet, og er der behov for en indsats, støttes den naturlige udvikling gennem særlige tilrettelagte aktiviteter og leg.

Kommunens motoriknetværk for det pædagogiske personale deler viden og skaber tiltag, der hele tiden fornyer koblingen af bevægelseslege med læreplanstemaer.

Langt de fleste børn i Gentofte er motorisk aldersvarende og udvikler deres krop gennem leg, bevægelse og især ved at øve sig i at kunne selv i hverdagens gøremål.

Indsats: Leg og læring med strøm på

”Leg og læring – med strøm” på handler om brugen af digitale gadgets med strøm på. Det er ikke et iPad/tablet-projekt.

Hver institution i Gentofte Kommune har modtaget en grundpakke med fire gadgets, og pædagogerne i institutionerne er klædt på til at bruge dem.

De digitale gadgets skal ses som et supplement til, hvordan man kan arbejde med læreplanernes seks læreplanstemaer. De digitale gadgets kan være med til at give legene en ny dimension, som både er digital og ikke mindst inkluderende.

Et eksempel på en gadget er Bee-Botten (en robot-bi), som kan programmeres i forskellige retninger og fremmer barnets logisk-matematiske sans. Sammen med Bee-Bot følger tre måtter, som den kan programmeres rundt på: en bogstavmåtte, en talmåtte og en måtte med veje og huse på.

Indsats: Play and learn

”Play and learn” har fokus på at give børn i dagtilbud og indskolingen de bedste forudsætninger for at kunne klare sig i et globaliseret samfund.

De 3-9-årige børn skal tilegne sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, samtidig med at de udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse på engelsk.

Sådan arbejder vi med Play and Learn:

 • Engelsk leg og læring for de 3-9-årige sker i et legende læringsmiljø i børnehaver, skoler og Gentofte fritidsordninger.
 • Sproget engelsk bliver koblet med de aktiviteter, der allerede sker.
 • Børnene oplever at kunne bruge den sproglige opmærksomhed på engelsk til noget.
 • Play and Learn skal understøtte børnenes naturlige nysgerrighed for sprog.