Gå til hoved indhold

Udsatte børn, unge, voksne og familier

Har du, dine børn eller din familie brug for hjælp ved omsorgssvigt, fysisk eller psykisk sygdom, vold eller misbrug, kan I blive visiteret til Gentofte Kommunes specialiserede tilbud.

Værd at vide

  • Gentofte Kommune har flere specialiserede døgntilbud målrettet børn, unge, voksne og familier i udsatte positioner fx ved omsorgssvigt, fysisk eller psykisk sygdom, vold eller misbrug.
  • For at blive visiteret til et tilbud kræves det, at der er truffet en myndighedsafgørelse om en foranstaltning.
  • Der er en række tilsynsmyndigheder, der fører tilsyn med de specialiserede institutioner. Herudover har Gentofte Kommune som driftskommune et særligt ansvar for at drive og udvikle tilbuddene.

Spørgsmål og svar